'Erfgoeddeal' dichterbij voor Aldeboarn-De Deelen

Natuurgebied De Deelen. FOTO ARCHIEF/NIELS DE VRIES

Een erfgoeddeal voor ‘ontwikkelgebied’ Aldeboarn-De Deelen, onderdeel van het Friese veenweidegebied, is een stap dichterbij.
Lees meer over
Heerenveen

Er is een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro mee gemoeid. De provincie draagt 138.000 euro bij aan cofinanciering, de gemeente Heerenveen 253.000 euro en Wetterskip Fryslân 125.000 euro. Ook Staatsbosbeheer, Stichting Beekdallandschap Koningsdiep-de Nije Boarn, boerencollectief It Lege Midden en plaatselijk belang Aldeboarn doen een duit in het zakje.

Alleen met een flinke regionale bijdrage (opgeteld 525.000 euro) kan aanspraak worden gemaakt op rijksgeld. Aldeboarn-De Deelen mikt op een bedrag van 500.000 euro van het landelijk Programmabureau Erfgoeddeal. Maandag gaat de aanvraag de deur uit. De gemeente neemt die taak op zich. Half februari wordt duidelijk of de deal er daadwerkelijk komt.

Aldeboarn-De Deelen, zo’n 5000 hectare groot, moet worden vernat om de bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. Het is een voorbeeldgebied in het Friese veenweideprogramma. De streek en overheden zijn al vier jaar bezig om een nieuw toekomstperspectief te creëren voor de landbouw en het gebied als geheel. Bewoners, natuur, recreatie en cultuur moeten profiteren van de nieuwe inrichting.

,,We willen het gebied graag verrijken en de historie zichtbaar en ‘beleefbaar’ maken”, zegt beleidsadviseur Evert Stellingwerf van de gemeente Heerenveen. ,,Daar kan de erfgoeddeal bij helpen.”

Volgens projectleider Lenneke Büller zou met het geld een fiets- en wandelpad kunnen worden aangelegd langs de Boksloot, tussen Aldeboarn en natuurgebied De Deelen. ,,De sloot was de ontginningsbasis voor De Deelen, een oude lijn in het landschap.” Een pad kan eraan bijdragen dat het dorp meer profiteert van de 60.000 mensen die jaarlijks een bezoek brengen aan het gebied.

Eerdere fondsenwerving leverde via diverse potjes al 16,5 miljoen op voor de ontwikkeling van Aldeboarn-De Deelen. Het streven is om pilot te worden binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ook dat zou geld opleveren.

Nieuws

menu