Er zijn nog amper voldoende gekwalificeerde tolken in strafrecht, zegt Fedde Dijkstra: 'De Nederlanske rjochstaat begjint hjir te wankeljen'

Nu bij de gesubsidieerde rechtsbijstand steeds vaker onvoldoende gekwalificeerde tolken worden ingezet, lopen de rechten van verdachten gevaar, stelt voorzitter Fedde Dijkstra van de Orde van Registertolken en -vertalers.

Tolken in actie in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF

Tolken in actie in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF

,,It rint folslein mis’’, concludeert Dijkstra. De Wirdumer is tevens de enige hooggeschoolde en beëdigde tolk Fries die tijdens rechtszaken kan worden ingezet. ,,De Nederlanske rjochstaat begjint hjir te wankeljen’’, stelt hij. ,,Wy hawwe de mûle fol oer Poalen en Hongarije, mar op dit mêd is Nederlân ek hiel ferkeard dwaande.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu