Er zijn nog amper voldoende gekwalificeerde tolken in strafrecht, zegt Fedde Dijkstra: 'De Nederlanske rjochstaat begjint hjir te wankeljen'

Nu bij de gesubsidieerde rechtsbijstand steeds vaker onvoldoende gekwalificeerde tolken worden ingezet, lopen de rechten van verdachten gevaar, stelt voorzitter Fedde Dijkstra van de Orde van Registertolken en -vertalers.

Tolken in actie in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF

Tolken in actie in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF

,,It rint folslein mis’’, concludeert Dijkstra. De Wirdumer is tevens de enige hooggeschoolde en beëdigde tolk Fries die tijdens rechtszaken kan worden ingezet. ,,De Nederlanske rjochstaat begjint hjir te wankeljen’’, stelt hij. ,,Wy hawwe de mûle fol oer Poalen en Hongarije, mar op dit mêd is Nederlân ek hiel ferkeard dwaande.’’

De problemen zijn volgens de orde ontstaan tijdens een nieuwe aanbestedingsprocedure. AVB Vertalingen in Amstelveen kwam daarbij uit de bus als de nieuwe bemiddelaar voor tolkdiensten in Noord-Nederland per 1 juli van dit jaar. Dat bureau zou, aldus Dijkstra, voor een veel te lage prijs hebben ingeschreven. De Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) spreekt bijna een maand later, op 28 juli, op de eigen website van een ‘stroeve start’, ‘aanloop-’ en ‘gewenningsproblemen’.

Volgens Dijkstra is daarvan bij de tolken in ieder geval geen sprake. ‘Zij zijn simpelweg niet bereid onredelijke overeenkomsten te tekenen die hun zelfstandigheid in gevaar brengen’, schrijft de orde in een reactie. Het steekt de 500 aangesloten tolken en vertalers dan ook dat de raad geen poging heeft ondernomen om de situatie met hen te bespreken.

Wel erkent de RvR dat de nieuwe situatie de al langer heersende onvrede over de vergoedingen onder tolken heeft versterkt. Die onvrede droeg er aan bij dat te weinig tolken beschikbaar waren, concludeert de raad.

Volgens de de orde van tolken lijkt AVB niet tegen zijn taak opgewassen, omdat het niet over voldoende gekwalificeerde tolken (niveau C1) beschikt. Die zijn amper bereid om zich bij AVB in te schrijven, onder meer vanwege de extreem lage tarieven die worden geboden, terwijl, aldus de orde, AVB wel verplicht is om met deze C1-tolken te werken.

De orde stelt sterk het vermoeden te hebben dat nu wordt gewerkt met lager gekwalificeerde B1-tolken en adviseert advocaten ook daar beslist geen genoegen mee te nemen. Volgens Dijkstra zijn al tientallen klachten van advocaten binnengekomen. Hij benadrukt dat verdachten recht hebben op een eerlijke rechtsgang met een goede tolk. ,,Fertochten krije no tolken dy net geskikt binne. Se kinne in ‘e finzenis reitsje om’t de tolk harren ferhaal net goed fertaald hat. Se rinne grutte risiko’s. It is yn striid mei Europeeske rjochtlynen. ‘’

In het zuidelijk deel van Nederland is de bemiddeling per 1 juli gegund aan de organisatie Global Talk. Ook daar worden C1-tolken met hun hogere tarieven nog amper ingezet, constateert de Orde van Registertolken en -vertalers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Friese taal en cultuur
Rechtbank