Er komt een oplossing voor het tekort aan tolken Fries in de rechtspraak

De enig beëdigde en gecertifceerde tolk Fries, Fedde Dijkstra. FOTO REYER BOKSEM

Er komt een oplossing voor het tekort aan tolken Fries in de rechtspraak. Een taaltoets moet ervoor zorgen dat het aantal stijgt van één naar zeven.

Gedeputeerde Staten maken dinsdag aan Provinciale Staten bekend dat er een oplossing in zicht is voor het tekort aan tolken Fries in de rechtspraak. Het wordt mogelijk om al beëdigde tolken en vertalers een taaltoets te laten doen voor een andere taal in plaats van het zwaardere toelatingsexamen tot tolk. Wie bijvoorbeeld tolk Engels, Frans of Duits is, kan er dan makkelijker een Friese bevoegdheid bij halen.

Bij de taaltoets Fries moet de maker aantonen dat hij of zij het Fries op C1-niveau (een ervaren gebruiker) beheerst en in staat is tolk- en vertaalwerk te doen in het Fries. Wie slaagt voor de toets kan onmiddellijk beëdigd worden. Het toetsmateriaal is inmiddels vertaald in het Fries en er is een toetsingscommissie benoemd.

De provincie hoopt op zes deelnemers, zodat naast de enig geregistreerde en gecertificeerde tolk, Fedde Dijkstra uit Wirdum, er zes bij kunnen komen. Gezien het relatief klein aantal rechtszaken in het Fries moet dit volgens GS voldoende zijn. De provincie draagt bij aan vaste kosten en komt de deelnemers financieel tegemoet. Daarvoor wordt 5000 euro uitgetrokken.

GS schrijven dat ze deze oplossing als ‘second best’ zien. De beste oplossing zou zijn dat meer rechters het Fries beheersen, zodat een tolk niet nodig is.

Nieuws

menu