Enerverende dag gedeputeerde Kramer: 'Dit hie ik net ferwachte'

Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) beleefde vrijdag de meest enerverende dag in zijn politieke loopbaan met een massaal boerenprotest voor en in het Provinsjehûs. ,,Ik koe it boadskip net oerbringe.”

Sieb Zeinstra uit Stiens houdt gedeputeerde Johannes Kramer (rechts) voor dat hij de belangen van de boeren beter moet verdedigen. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Sieb Zeinstra uit Stiens houdt gedeputeerde Johannes Kramer (rechts) voor dat hij de belangen van de boeren beter moet verdedigen. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Dat er iets broeide onder de boeren, dat was hem uiteraard wel bekend. Niet voor niets was er 1 oktober een boerenprotest geweest in Den Haag. Maar dat die woedde zich uiteindelijk ook zo tegen hem en de provincie Fryslân zou richten en dat hij uiteindelijk een gezette handtekening moest intrekken, ,,nee dat hie ik net ferwachte.”

Bijkomend van een aantal hectische uren, wil Kramer graag zijn kant van het verhaal doen. Het is maandagochtend als Gedeputeerde Staten van Fryslân een voorstel krijgen van het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) hoe invulling te geven aan de nieuwe stikstofregels van het kabinet. GS Fryslân gaat diezelfde middag al akkoord met het voorstel, omdat het college die volgende dag in Brussel moet zijn voor de Fryslândei. De overige provincies gaven hun steun een dag later.

Als het IPO-standpunt naar buiten komt, klinkt al snel de kritiek dat de provincies er nog een schepje bovenop doen. Ze zouden meer stikstofontwikkelingsruimte innemen van vergunningen van boeren dan het kabinet beoogt. Kramer ontkent dat: ,,Wy ha hannele yn lijn mei wat we tochten dat it kabinet woe.”

‘Dat boadskip ha ik net goed oerbringe kind’

Het verwijt dat alle boeren hun latente ruimte (het verschil tussen het vergunde en het daadwerkelijke aantal dieren) moeten inleveren, is niet waar, benadrukt Kramer. Het geldt alleen voor boeren die nog nieuwbouw moeten plegen om die vergunde groei te realiseren. ,,En dat boadskip ha ik net goed oerbringe kind.”

De stikstofruimte die daardoor ontstaat, komt deels beschikbaar voor andere partijen die nu geen kant op kunnen. Bijvoorbeeld voor de 298 boeren in Friesland die door het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met een achterhaalde vergunning zitten en nu door handhavingsverzoeken bedreigd. ,,Dêrom fûn ik it IPO-voorstel ek wol solidêr: mar helaas, ik ha dat boadskip net goed oerbringe kind.”

Het verwijt dat het IPO-voorstel wel erg snel is behandeld en bovendien ondemocratisch tot stand gekomen is, trekt Kramer zich wel aan. Hoewel Gedeputeerde Staten bij wet deze bevoegdheid hebben ,,hie it better west om transparanter te wêzen en om de belange-organisaasjes der ek by te belûken.”

Anderzijds vraagt Kramer ook begrip. Volgens hem is er veel haast geboden want ,,de bv Nederlan sit wol op slot hè. It is echt in drama. Dat moatte boeren ek beseffe.”

Hoe nu verder? Kramer heeft maandag overleg met de boerenvertegenwoordigers. Hij mag zijn handtekening ingetrokken hebben, het doel moet nog wel gehaald worden: de stikstofuitstoot in Nederland moet naar beneden. ,,En dêr moatte ek de boeren in bydrage oan leverje.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Stikstof