Elkien wil dorpsbewoners voorrang geven bij vrijkomende huurwoning. Het gaat om 36 dorpen in Friesland (en zo werkt het)

Corporatie Elkien wil een grote proef uitvoeren met de woningtoewijzing in 36 dorpen. Bij de helft van de vrijkomende huizen krijgen mensen uit eigen dorp straks voorrang.

In Wergea werd dinsdag een drukke dorpsavond belegd over wonen en huizenbouw.

In Wergea werd dinsdag een drukke dorpsavond belegd over wonen en huizenbouw. Foto LC/Erwin Boers

Directeur-bestuurder Chantal Droste van Elkien kondigde de ‘pilot’ dinsdagavond aan in Wergea. Dit dorp vraagt al jaren aandacht voor jongeren en ouderen die in eigen dorp geen huurwoning kunnen vinden. Hiermee verliest Wergea mensen die van grote waarde zijn voor het dorpsleven, stelt de werkgroep Wenje yn Wergea .

Alleen middelgrote dorpen