Elkien: 'Verkoop Nij Ylostins IJlst aan investeerder is geen optie'

Nij Ylostins van boven. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Elkien is niet van plan zorgcentrum Nij Ylostins in IJlst te verkopen aan een investeerder. Dat meldt de woningcorporatie vrijdagmiddag in een brief aan de bewoners van het complex.

,,Wij willen de koper, maar vooral de bewoners, niet een spreekwoordelijke 'kat in de zak' verkopen'', schrijft directeur-bestuurder Harro Eppinga in de brief. De corporatie wil de grond bovendien behouden om zelf nieuwbouw te kunnen plegen.

Het ouderencomplex met 55 appartementen is volgens Elkien gedateerd en moet daarom tegen de vlakte. T egen de sloop is veel weerstand omdat het betekent dat de ruim veertig bewoners uit IJlst moeten vertrekken. Verhuizen binnen de stad is geen optie omdat er niet genoeg seniorenwoningen zijn.

De sloopplannen zorgen ook voor boze gezichten bij stadsgenoten. Dinsdag vormden honderden een menselijke ketting rondom het complex om hun steun te betuigen aan de bewoners.

Daarnaast zijn er particuliere initiatieven om het gebouw te behouden. Skûtsjeschipper en vastgoedondernemer Sikke Heerschop heeft interesse voor het complex en denk dat sloop niet nodig is. ,Ik ha der efkes trochhinne west. It is datearre ja, mar as we in pear ton ynvestearje moatte, dogge we dat. Wy steane derfoar.’’

Eppinga schrijft in de brief dat Elkien, gemeente Súdwest-Fryslân en ouderenzorgkoepel Patyna in gesprek zijn over nieuwbouwplannen. Dit is echter een proces van de lange adem en geen directe oplossing voor de huidige bewoners, onderkent de directeur. ,,Dat er nu nog geen concrete nieuwbouwplannen zijn maakt het helaas veel moeilijker voor u.''

Lees ook: Strijdvaardig IJlst loopt uit voor oudste stadgenoten

Lees ook: Senioren IJlst weigeren te tekenen voor verhuizing

Lees ook: IJlst maakt vuist voor verdreven senioren

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland