Elke basisschool start nieuw jaar met robot

Alle 415 basisscholen in Friesland krijgen in het nieuwe schooljaar een robot. De eerste serie wordt 6 september ingepakt en verstuurd.

Leerlingen van basisschool Het Mozaïek in Drachten assisteren die dag bij de inpakmachine van Neopost Technologies in Drachten, die speciaal wordt ingezet voor dit project. De eerste serie educatieve robots is bestemd voor basisscholen in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf.

Het initiatief om basisscholen te voorzien van de zogeheten EDU-robot is afkomstig van het Innovatiecluster Drachten, waarin zestien technologisch vooruitstrevende bedrijven als Philips, BD Kiestra en Neopost samenwerken om de kennisinfrastructuur in Noord-Nederland te verbeteren. Door kinderen in contact te brengen met educatieve robots en zo te enthousiasmeren voor techniek hopen de bedrijven ook in de toekomst voldoende en goed opgeleid personeel in de regio te kunnen vinden.

De provincie doet mee aan het robot-initiatief. Het Innovatiecluster stelt naast de robots ook een lespakket beschikbaar. Met mbo-instellingen wordt nog overlegd over een ondersteuningsprogramma voor de basisscholen. Het is de bedoeling dat in 2017 alle 415 scholen in de provincie hun robot hebben ontvangen. Begin 2018 vindt vervolgens een bijeenkomst plaats waar de leerlingen kunnen laten zien wat zij hun robot geleerd hebben.

Nieuws

menu