Elfstedentocht typisch Fries, aaisykjen minder

De Elfstedentocht, het landschap en de taal worden gezien als de belangrijkste onderdelen van de Friese identiteit.

De Elfstedentocht, het landschap en de taal worden gezien als de belangrijkste onderdelen van de Friese identiteit. Dat geldt niet voor aaisykjen en SC Cambuur.

Dat concludeert het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Het FSP vroeg 1644 leden van het burgerpanel naar hun mening over de Friese taal en identiteit.

Identiteit

Bijna driekwart van het panel gaf aan dat er een Friese identiteit bestaat. Het burgerpanel vindt de Elfstedentocht, het Friese landschap en de Friese taal de belangrijkste onderdelen daarvan.

Van de lijst met achttien genoemde onderwerpen ‘scoort’ het kievitseieren zoeken opvallend laag. Slechts 44 procent van het Fries burgerpanel vindt het aaisykjen een belangrijk onderdeel van de Friese identiteit. Alleen voetbalclub SC Cambuur wordt daarbij als nog minder belangrijk gezien.

Friese trots

Als het gaat om het Fries voelen, Fries zijn en Friese trots zijn de panelleden wederom in drie groepen te onderscheiden.

De grutske Fries is uitgesproken positief over de Friese identiteit en draagt dit ook actief uit. Hij of zij is heel trots op Fryslân.

De bescheiden Fries voelt zich ook Fries, maar is hierin minder uitgesproken. Er bestaat een Friese identiteit, maar dit hoeft volgens de bescheiden Fries niet altijd van de daken geschreeuwd te worden.

De Nederlandse Fries voelt zich het sterkst verbonden met Nederland en voelt zich minder Fries.

Nieuws

menu