Elfstedenpad wordt kroon op Friese wandelreputatie

Om Friesland te voet te ondergaan dient zich in oktober het Elfstedenpad aan. Dik 300 kilometer om de allure van Friesland als wandelgebied te schragen.

De verwachtingen zijn hooggespannen, ook buiten de kring van grage wandelaars. De Elfstedentocht is als schaatsmarathon zo vermaard dat de provincie en toerismebevorderaar Merk Fryslân rekenen op duizenden extra gasten, die de weidse helft van Friesland te voet willen verkennen.

'Rustige kuier'

Een langeafstandswandelpad (LAW) is bedoeld voor de rustige kuier, die je ook in losse etappes kunt doen. Friesland heeft op dit gebied al het Woudenpad (Lauwersoog-Boijl), het Groot-Frieslandpad (Stavoren-Haulerwijk) en de kustpaden Stavoren-Lauwersoog en Ossenzijl-Breezanddijk. Die zijn onderdeel van LAW-routes door meerdere provincies.

Het idee voor een gemarkeerd en beschreven pad langs de elf steden komt uit de schoot van wandelbond KWBN. Regiovoorzitter Tjisse Brookman interesseerde Wandelnet – de organisatie die het landelijke wandelnetwerk beheert en uitbouwt.

,,Dit is it earste paad dat troch beide organisaasjes tegearre foarmjûn is’’, zegt Brookman. Uitzetters Broer Adema en Johan Vellinga hebben na twee en een half jaar voorbereiding de definitieve route ingeleverd. Ze kregen bij hun werk hulp van tal van lokale vrijwilligers die veelal zelf ook verslingerd zijn aan wandelen. Ter eindcontrole is het pad nagelopen door buitenstaanders uit Brabant en Holland.

Het Elfstedenpad volgt de elf steden met de klok mee, zoals ook de schaatsers en watersporters dat doen. Maar daarmee houdt de overeenkomst wel op. Over land zijn allerlei ommetjes benut. Richting Sneek meandert de route meteen al via Blessum, Jellum, Jorwert en het Mantgumer Nieuwland.

Soms wordt kilometers lang een kaarsrechte ventweg benut (bijvoorbeeld van Jutrijp tot over de Welle-sleat), dan weer is het pad grillig zoals in de bossen van Gaasterland. Het Elfstedenpad blijft ruim bij Bartlehiem vandaan. Van de Dokkumer Ie wordt alleen de rechteroever tussen het Miedumerdjip en de Prinsentuin belopen. Noordelijk krijgen de Dokkumer- en de Trynwâlden de voorkeur.

Schriftelijke toestemming van boeren

Routeman Vellinga is er trots op dat de pariculiere tuin van Rinsma-state (Driezum) en een landgoed in Gaasterland in het Elfstedenpad zijn opgenomen. De route gaat ook hier en daar over boerenerven. In al die gevallen hebben de boeren daar schriftelijk mee ingestemd.

Vellinga: ,,Daarmee is het een echt langeafstandspad geworden, los van knooppuntnummers’’. De roodgele schildjes van het Elfstedenpad komen wel zo veel mogelijk op bestaande routepaaltjes van De Marrekrite te hangen. In wandeljargon is het Elfstedenpad een ‘streekpad’, waaraan Wandelnet het nummer 19 van het opgedoekte Almerepad heeft toegekend.

Als enige Nederlandse wandelroute krijgt het Elfstedenpad ook een beschrijving in het Duits en het Engels. Die komen digitaal beschikbaar om op de telefoon te zetten of voor een afdrukje op zak.

De cultuurtoeristische toeloop tijdens LF2018 zou dit rechtvaardigen. Het routeboekje zelf verschijnt enkel in het Nederlands. Brookman: ,,Mocht der him in filantroop melde, dan binne wy altyd ree om in Fryske edysje te meitsjen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland