Eilanden wijzen rijk op onderhoud vaarroutes

De vijf Waddeneilanden vragen Rijkswaterstaat om het onderhoud aan de veerdammen, -havens, bruggen en vaargeulen eindelijk eens serieus te nemen.

De aanlegsteiger van Texel moet acht jaar op herstel wachten, terwijl de dertig jaar oude veerbruggen op Terschelling en in Harlingen na provisorisch herstel nog kwetsbaar zijn.

Eilanders hebben vragen

,,Het urgentiebesef bij Rijkswaterstaat sluit niet aan bij het gevoel op de eilanden’’, aldus een brandbrief aan Michèle Blom, de directeur-generaal van de dienst. De eilandbestuurders willen weten hoe de bruggen er bij liggen en een planning van het groot onderhoud bemachtigen. De brief vraagt ook uitsluitsel over de dichtslibbende vaargeul naar Ameland, waarvan volgend jaar een bocht zou worden afgesneden. De oude wens van Terschelling om de vaarroute van de sneldienst door de Slenk te verleggen naar het Schuitengat staat ook in de brief.

Vitaal onderdeel

De eilander havens zijn een vitaal onderdeel van de verbinding met de wal. Daarvoor moet de diepgang op orde worden gehouden, waarbij volgens de brief het vrijkomende slib eenvoudig en goedkoop in de Waddenzee moet kunnen worden verspreid. De eilanden zijn niet gediend van omslachtige procedures voor de slibafvoer, zoals Schiermonnikoog ze heeft meegemaakt. Met de brief aan topvrouw Blom willen de eilanden een hogere prioriteit van hun wensenlijst afdwingen. De Tweede Kamer en de beide betrokken provinciebesturen hebben een afschrift gekregen.

Nieuws

menu