De eigenaren van recreatieboten rond Grou en Earnewâld moeten voortaan zelf afval wegbrengen

Ondergrondse afvalcontainer. Foto LC/Erwin Boers.

Eigenaren van recreatiewoningen en -boten rond Grou en Earnewâld moeten voortaan zelf hun afval wegbrengen. Het wordt niet langer per boot op gehaald.

Als je er goed over nadenkt, zegt Marrekrite-directeur Lourens Touwen, was het een ,,vooroorlogs systeem”. Iedere maandag voeren twee medewerkers van het recreatieschap met de afvalboot langs zo’n tweehonderd recreatiewoningen en -boten in het buitengebied van Grou en Earnewâld. De eigenaren konden het gehele recreatieseizoen na het weekend hun volle vuilniszakken op de steiger zetten, die de medewerkers dan ’s maandags met een kleine boot ophalen en overbrengen naar de grote afvalboot.

Het was volgens Touwen nog een erfenis van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Toen die in 2014 werd opgedoekt nam de Marrekrite de afvalboot - waarmee ook de reguliere afvalcontainers op de recreatie-eilanden worden geleegd - plus schipper over van de gemeente. De inzameling bij de recreatie-adressen gebeurt al jaren tussen 1 april tot 1 november.

Afvalzakken werden soms ’s nachts aangevreten

Dit systeem had veel nadelen, vinden Marrekrite en afvalverwerker Omrin. Het recreatieschap was er de hele maandag twee medewerkers aan kwijt. Het afval kon niet worden gescheiden en bovendien werden de zakken vaak al op zondagavond, als de eigenaren weer naar huis gingen, op de steigers gezet. Ze werden ’s nachts soms aangevreten en zo raakte ook wel eens afval te water.

Daarom is nu besloten de inzameling per 2022 te stoppen. Verspreid over het buitengebied komen er zo’n vijf nieuwe ondergrondse containers, waar eigenaren zelf hun afval kunnen deponeren. Extra voordeel is volgens Omrin-woordvoerder Jelmar Helmhout dat er zo zicht is op wie hoeveel inlevert. Dat is vooral op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden nodig, omdat daar volgend jaar per kilo afval moet worden betaald.

Locaties voor de nieuwe inzamelplaatsen zijn er nog niet. Die worden volgens Helmhout gekozen in overleg met de eigenaren. Het is de bedoeling, zegt Helmhout, dat de locaties vóór 1 april in gebruik zijn.

Volgens Helmhout is het voor alle partijen een vooruitgang. ,,Het wordt zo een stuk netter.”

Nieuws

Meest gelezen