Eigen til voor ontheemde gierzwaluw

Gierzwaluwen in IJlst krijgen hulp van Chris de Jong. Hij zorgde voor een alternatieve broedgelegenheid voor deze bijzondere vogels: een gierzwaluwtil.

Chris de Jong voor de gierzwaluwtil waar hij het initiatief toe nam. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Chris de Jong voor de gierzwaluwtil waar hij het initiatief toe nam. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Het is de eerste in Friesland, volgens De Jong. Een til voor huiszwaluwen is al geen bijzonderheid meer, maar de gierzwaluw kent deze broedvoorziening hier nog niet. Volgende week zaterdag wordt het 7,50 meter hoge bouwwerk officieel geopend.