Eigen school eerst - is dat het motto voor Friesland?

Het rommelt flink in het Friese basisonderwijs. In grote delen van de provincie doet de krimp zich nu echt gelden. Wat moet het antwoord zijn?

In 2004 beschilderden de 59 leerlingen van de school in Huijm de heipaal voor de nieuwbouw, die een jaar later in gebruik werd genomen. De Arjen Roelofsskoalle is nu een van de vele plattelandsscholen, die in hun voortbestaan worden bedreigd.

In 2004 beschilderden de 59 leerlingen van de school in Huijm de heipaal voor de nieuwbouw, die een jaar later in gebruik werd genomen. De Arjen Roelofsskoalle is nu een van de vele plattelandsscholen, die in hun voortbestaan worden bedreigd.

De gemeenteraad van Leeuwarderadeel was donderdag duidelijk: als ‘hun’ kleine Arjen Roelofsskoalle in Hijum kan blijven bestaan door een fusie van scholenkoepel Fier met Proloog in Leeuwarden, dan moet dat maar. Dat Fier vanuit een ander belang zelf liever fuseert met Radius in Franeker speelt geen rol: eigen school eerst.

Nieuws

menu