Eerste kippen naar buiten, ophokplicht blijft in Friesland nog van kracht

De kippen van boer Wegdam in Lochum mogen weer naar buiten. FOTO ANP

Vanaf vrijdag zijn in zes regio's de kippen weer naar buiten gegaan, nadat ze sinds de meest recente vogelgriepuitbraak opgehokt hadden gezeten.

Het gaat om vier regio's in Oost-Brabant en Limburg. De andere twee liggen in het oosten van het land.

Laag risico

Het ministerie heeft met twee onderzoeksinstituten per regio gekeken naar een aantal factoren, zoals de aanwezigheid van watervogels, de hoeveelheid aanwezig pluimvee en eerdere besmettingen met vogelgriep. Zes regio's kwamen in die analyse uit de bus rollen als 'laag risico' en daar kan, als dat zo blijft, vrijdag de ophokplicht worden opgeheven.

Oldekerk

Het vervoersverbod dat was ingesteld rond een pluimveebedrijf in Oldekerk in Groningen waar op 26 februari een zeer besmettelijke variant van vogelgriep werd geconstateerd, is vrijdag ingetrokken.

Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Ophokplicht

 

In het noorden van het land, inclusief de Waddeneilanden, blijft de ophokplicht nog van kracht. Medio april zal de deskundigengroep dierziekten het risico op de insleep en verspreiding van vogelgriep opnieuw beoordelen.

Nieuws

menu