Eerste 'blaupoatsje' meldt zich week later dan ooit

Kleine rietgans

De eerste kleine rietgans met een afleesbare ring of halsband is pas donderdag in Friesland gesignaleerd. Dat is later dan ooit.

Jan Kramer uit Leeuwarden houdt bij wanneer het eerste identificeerbare ‘blaupoatsje’ wordt waargenomen. Het vroegste exemplaar meldde zich op 13 september 2009, de laatste eersteling op 9 oktober 2017. Daar komt nu dus bijna een week bij.

Kramer spotte gans GK6 donderdag hoogstpersoonlijk met zwager Evert Schaap aan De Fluezen, bij Indijk. Niet veel later meldden ganzenonderzoekers Fred en José Cottaar zich bij hem. Zij hadden vier herkenbare ganzen opgemerkt in een groep van 580 stuks bij Nijland.

Gans GK6 is in 2017 geringd in Noorwegen. Ze broedt jaarlijks op Spitsbergen, meldt zich iedere herfst in Friesland en overwintert dan in België. De kleine rietganzen die ons land aandoen behoren tot de Spitsbergen-populatie van 80.000 stuks.

De grotere IJslandse tak van de familie (450.000 stuks) overwintert in Groot-Brittanië. Gewoonlijk vertonen deze ganzen zich hier niet. Vorig weekend is echter een IJsland-gans gespot op Texel en een dag later eentje op de Maasvlakte. Kramer: ,,Dat is hast noch noait fertoand. Der is mar ien kear earder ientsje oan ús kant opmurken.’’

Nieuws

menu