Eenzaamheid door coronacrisis maar ook groot gevoel van verbondenheid

FOTO PIXABAY

Goed en minder goed nieuws met betrekking tot de coronacrisis. In het algemeen voelen weinig Friezen zich eenzaam. Opvallend: jongeren en vrouwen zijn dit nog het meest.

Slechts 15 procent van de Friezen zegt zich sinds de uitbraak van het coronavirus eenzaam te voelen. Vrouwen maken zich meer zorgen om het virus dan mannen en voelen zich ook vaker alleen. Daarnaast valt op dat van alle leeftijdsgroepen de jongeren (18 tot en met 39 jaar) het vaakst eenzamer zijn. Deze groep vindt het ook het zwaarst om geen vrienden te kunnen bezoeken.

Tegelijkertijd vinden veel Friezen dat we als land dichter bij elkaar gekomen zijn. Meer dan de helft is het eens met de stelling dat Nederland zich qua saamhorigheid van zijn beste kant laat zien. Slechts 12 procent is het daar niet mee eens.

Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek naar de coronacrisis door het bureau Enigma Research, in opdracht van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden . De respondenten, onder wie 1087 Friezen, zijn 18 jaar en ouder. Zij kregen in de periode van 6 tot en met 8 april tientallen vragen voorgeschoteld. De steekproef is representatief. De uitkomsten wijken maximaal 1,8 procent af van de werkelijke situatie.

Zorgen bij bijna iedereen

Bijna alle Friezen (95 procent) maken zich in enige mate zorgen over het coronavirus. Hoe ouder men is, hoe meer zorgen er zijn. In Drenthe zitten de inwoners meer over het virus in dan in Friesland en Groningen, zo blijkt. Zo’n driekwart van de Friezen is bang om besmet te raken.

Ondanks deze angst gaan in Friesland nog altijd 97 procent van de inwoners gewoon de straat op, de meesten om boodschappen te doen of een stukje te fietsen of wandelen. Van de mensen die zeer bang zijn om besmet te raken blijft een op de zeven echt binnen.

Bijna alle Friezen doen aan social distancing . Althans, bij slechts 2 procent kwamen meer dan drie personen tegelijk thuis op bezoek. Ongeveer zes op de tien mensen ontvingen helemaal geen bezoek meer. Hier staat tegenover dat bijna twee op de tien mensen geen 1,5 meter afstand konden houden tot hun bezoek.

Bedenkingen bij apps

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigden dinsdagavond aan apps te willen inzetten als nieuw wapen tegen corona. Apps kunnen bijvoorbeeld bijhouden wie met wie contact heeft gehad en wie waar is geweest. De privacy staat hierbij op het spel.

Van de Friezen vindt 51 procent dat hun privacy aan de kant mag worden geschoven tijdens de bestrijding van het virus, 31 procent is hier op tegen. Vooral jongeren hebben bedenkingen. Tegenstanders vrezen dat het volgen van mensen niet meer wordt teruggedraaid en dat de apps of de gegevens later ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

De meeste ouders laten hun kinderen onder de 12 jaar nog wel buitenspelen, maar dan vooral met broertjes en zusjes. Als gevolg van de coronamaatregelen draaien ouders vaak op voor het thuisonderwijs. Dit valt niet altijd mee, maar desondanks zegt 43 procent van de Friezen dat dit soepel verloopt. Zes op de tien ouders verwachten dat hun kroost geen leerachterstand oploopt.

Doemscenario’s

De onderzoekers vroegen ook naar doemscenario’s. Zo zijn vier op de tien mensen bang dat er de komende maanden geen bed meer vrij is voor hen op de intensive care. Deze angst leeft vooral bij vrouwen. Opmerkelijk: mocht er een beddentekort komen, dan vinden zeven op de tien Friezen het ethisch verantwoord dat artsen keuzes gaan maken op basis van vooraf door hen ingeschatte overlevingskansen. Bij een tekort zou 20 procent zijn of haar plek afstaan aan iemand anders, 47 procent doet dit niet.

Enigma Research stelde nog veel meer vragen. Daarom, tot slot, een rijtje cijfers. Van de Friezen verwacht 60 procent dat Nederland in een recessie belandt, 37 procent denkt dat de crisis voor hem of haar financiële gevolgen zal hebben en 11 procent is bang om zijn of haar baan te verliezen. Ongeveer de helft van de mensen probeert zich de laatste tijd wat af te keren van het coronanieuws. Ruim driekwart zegt niet gehamsterd te hebben in de supermarkt.

Grofweg de helft van de Friezen vindt dat we vanaf nu meer respect moeten hebben voor de natuur en minder moeten reizen. Weinig mensen (15 procent) verwachten dat Nederland het virus voor juli heeft bestreden. Twee derde van de respondenten gaat ervan uit dat dit in september wél is gelukt. Driekwart vermoedt dat het virus, of een afgeleide ervan, ons land in de toekomst nogmaals zal treffen.

Nieuws

Meest gelezen