Burgerraadpleging: vooral inwoners van Friesland willen dat Lelylijn de natuur niet schaadt

Friese deelnemers aan een eerste burgerraadpleging over de Lelylijn dringen meer dan gemiddeld aan op het voorkomen van overlast voor de natuur.

Bijeenkomst over de Lelylijn op het Hoofdstation Groningen met Vivianne Heijnen (m) en commissaris van de Koning René Paas (r).

Bijeenkomst over de Lelylijn op het Hoofdstation Groningen met Vivianne Heijnen (m) en commissaris van de Koning René Paas (r). Foto: Corné Sparidaens

Opvallend is ook dat Friezen meer aandacht vragen voor het voorkomen dat de identiteit van Noordelijk Nederland in gedrang komt.