Een op de vier studenten laat 'gratis geld' liggen

Foto: Niels Westra

Een op de vier studenten die recht hebben op een aanvullende beurs vraagt die niet aan. Deze groep laat tot wel 400 euro per maand schieten, terwijl ze deze toelage na hun diploma niet hoeven terug te betalen.

De aanvullende beurs is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Anders dan de studiebeurs, die sinds 2015 een lening is, is de aanvullende beurs nog altijd een gift. De enige voorwaarde is dat een student binnen tien jaar moet afstuderen.

Toch komt circa 1,5 miljoen euro per jaar niet terecht bij studenten die er recht op hebben. Uit onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB), dat vandaag (woensdag) verschijnt, blijkt dat bijna 9000 eerstejaarsstudenten de aanvullende beurs niet aanvragen terwijl ze er wel recht op hebben. Gemiddeld lopen deze studenten 175 euro per maand mis. Bijna een op de acht laat zelfs het maximale bedrag liggen: zij boren zichzelf elke maand circa 400 euro door de neus.

Dat is opvallend, temeer omdat 40 procent van de niet-gebruikers wél fors bijleent, gemiddeld 584 euro per maand. Dit bedrag moet na de studie worden terugbetaald.

'Bij twijfel, doen dus'

Minister Ingrid van Engelshoven noemt de cijfers van het CPB ‘zorgelijk’. ,,Ik maak me vooral zorgen over de groep studenten die wel een lening aanvraagt, maar geen aanvullende beurs.” Ze roept studenten die twijfelen of ze er recht op hebben op om altijd een aanvullende beurs aan te vragen. ,,Uitvoeringsorganisatie DUO berekent dan of je ervoor in aanmerking komt. Bij twijfel, doen dus.” Dat kan ook met terugwerkende kracht, benadrukt de D66-bewindsvrouw, tot het begin van het huidige studiejaar.

Onbekendheid met de aanvullende beurs lijkt het grootste probleem, stelt Lanser. Bij elke overheidsregeling is er altijd wel een groep mensen die daar geen gebruik van maken, terwijl ze er wel voor in aanmerking komen. Bij de huurtoeslag en het kindgebonden budget ligt het percentage niet-gebruik bijvoorbeeld tussen de 10 en 15 procent. Bij de aanvullende beurs is dat percentage met 25 procent echter fors hoger.

Actief wijzen op hoogte beurs

,,Wij er niet voldoende in zijn geslaagd om de aanvullende beurs onder de aandacht te brengen”, erkent Van Engelshoven. ,,Dat moet gewoon beter.” Ze onderzoekt of het mogelijk is om studenten actief te wijzen op de hoogte van de aanvullende beurs waar ze recht op hebben. De resultaten daarvan worden eind februari verwacht.

Het zijn vooral kinderen van hoogopgeleide ouders die ten onrechte geen aanvullende beurs aanvragen. Ook studenten van wie de ouders als zelfstandige werken, grijpen vaker mis. Kinderen uit gezinnen in een uitkeringssituatie weten de aanvullende beurs juist wel vaker te vinden.

Nieuws

menu