Hij twijfelde; wel of geen wintertarwe zaaien. Hij deed het toch en zit nu fout. Akkerbouwer Arjen uit Berltsum over de 'derogatie-soap': 'Dit ís wat'

Afgelopen oktober twijfelde hij nog, zegt akkerbouwer Arjen Bouma uit Berltsum. Moest hij nou wel of niet zijn land tot aan de slootranden inzaaien met wintertarwe? Op advies van deskundigen deed hij het wel. En nu zit hij fout. ,,Dat ís wat.’‘

Akkerbouwers Doeke Terpstra (links) en Arjen Bouma in gesprek met Berend Terluin (rechts) over de 'derogatie-soap'.

Akkerbouwers Doeke Terpstra (links) en Arjen Bouma in gesprek met Berend Terluin (rechts) over de 'derogatie-soap'. Foto: Niels Westra

Het is voor twaalven ‘s ochtends. Als deze krant belt over de ‘derogatie-soap’ waarin Nederlandse boeren verzeild zijn geraakt, bespreekt akkerbouwer Arjen Bouma net met teeltadviseur Berend Terluin van Pars Graanhandel en collega-akkerbouwer Doeke Terpstra de gevolgen van de nieuwe regels. ,,Kom mar del’’, zegt hij.

Geduld verloren

Nieuws

menu