Een motie tegen een brij aan nutteloze overbodigheid

Haagse bluf.

Haagse bluf. Illustratie: LC

Een luchtig toetje na een Haagse week. In deze aflevering: een motie tegen overbodige schriftelijke vragen en onzinnige moties van Friese Tweede Kamerleden.

MOTIE
Voorgesteld op 30 oktober 2021


De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het werk van Tweede Kamerleden gericht is op het controleren van de regering en het maken van wetten;

overwegende dat Tweede Kamerleden een recht op inlichtingen hebben en met schriftelijke vragen de regering kunnen bevragen over urgente, actuele kwesties;

overwegende dat Tweede Kamerleden met moties een minister een opdracht kan meesturen;

constaterende dat er ieder jaar duizenden moties worden ingediend en duizenden schriftelijke vragen worden gesteld, zoals beschreven in het artikel ‘Duizenden Kamermoties per jaar, voor de bühne’ in het Financieele Dagblad van 19 oktober 2021;

constaterende dat Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) deze week schriftelijke vragen stelde aan de staatssecretaris van Infrastructuur over het verdwijnen van de bushalte bij het treinstation van De Westereen;

constaterende dat De Hoop in zijn vragen benadrukt dat het gaat om een van de populairste bushaltes van Friesland, terwijl het juist een van de minst gebruikte bushaltes op die lijn is;

constaterende dat gedeputeerde Avine Fokkens haar besluit om de bushalte te schrappen heeft toegelicht tot tevredenheid van Provinciale Staten en een SP-motie daarover in de Statenzaal is ingetrokken;

constaterende dat Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66) zich vorige maand met veel tromgeroffel boos maakte over het niet in het Fries kunnen uiten van Friestalige verdachten in de rechtbank, omdat de enig overgebleven tolk Fries door slechte vergoedingen niet meer komt tolken;

constaterende dat SP-Kamerlid Michiel van Nispen deze week met een motie kwam die dit kon verhelpen;

constaterende dat de partij van Romke de Jong, D66, samen met VVD, CDA en ChristenUnie, tegen die motie stemde om tolken een redelijke vergoeding te betalen, zodat tolken Fries weer kunnen werken in de Leeuwarder rechtbank, precies zoals De Jong wil;

constaterende dat Romke de Jong met de collega’s van VVD, CDA en ChristenUnie een motie maakte die de regering opriep om samen met de provincie Fryslân tot een oplossing te komen, zodat het spreken van de Friese taal in de rechtbank geborgd is;

constaterende dat die motie totaal overbodig is, omdat die afspraak al 65 jaar in de wet staat en het rijk gaat over het redelijk betalen van tolken, en niet de provincie;

verzoekt Tweede Kamerleden, met speciale aandacht voor de uit Friesland-afkomstige Kamerleden Habtamu de Hoop en Romke de Jong, geen overbodige schriftelijke vragen te stellen of overbodige moties te maken voor de bühne, om goede sier te maken bij de (Friese) achterban;

verzoekt hen om voor moties te stemmen waar ze echt voor zijn, en tegen moties te stemmen waar ze echt tegen zijn;

verzoekt hen om zich met volle overtuiging te blijven inzetten voor de Friese zaak;

en gaat over tot de orde van de dag.


Ton van der Laan

ton.van.der.laan@lc.nl