Een keerpunt in de geschiedenis? Waarom de overname van de LC volgens hoogleraar Broersma geen grote gebeurtenis is

Het pand van NDC mediagroep aan de Sixmastraat in Leeuwarden, waar de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad zijn gevestigd.

Het pand van NDC mediagroep aan de Sixmastraat in Leeuwarden, waar de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad zijn gevestigd. Foto: Anton Kappers - Thomasson

In het 268-jarig bestaan van de Leeuwarder Courant is de overname door het Belgische Mediahuis een relatief kleine verandering.

De overname zal waarschijnlijk niet de boeken ingaan als een keerpunt in de geschiedenis van de  Leeuwarder Courant,  zegt hoogleraar journalistiek Marcel Broersma. Hij promoveerde achttien jaar geleden op de toen 250-jarige historie van de krant. Zijn verwachting is dat de overname niet tot belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal leiden. Dit is ook niet gebeurd bij andere dagbladen die in bezit kwamen van Mediahuis, zegt Broersma.

'De krant speelde in de negentiende eeuw een heel belangrijke rol in het creëren van de Friese identiteit'

De oprichting in 1752, waarbij als insteek werd gekozen dat mensen wijzer moesten worden van het lezen van de  Leeuwarder Courant , was natuurlijk een groot moment in de geschiedenis van de krant. Daarnaast noemt Broersma de periode na de napoleontische tijd, tussen 1815 en 1830, als cruciale jaren. ,,Vanaf toen richtte de  Leeuwarder Courant  zich meer op Nederland en de regio. De krant speelde in de negentiende eeuw een heel belangrijke rol in het creëren van de Friese identiteit.’’ 

Verder is de periode na de Tweede Wereldoorlog van groot belang geweest. ,,De oude liberale LC ging toen samen met de sociaaldemocratische doorbraakbeweging. Een liberale en een sociaaldemocratische hoofdredacteur schreven om en om hoofdcommentaren en er kwam voor het eerst Fries in de krant.''

Lees ook | Topman Mediahuis wil verder werken in de traditie van de Leeuwarder Courant

In de Nederlandse dagbladwereld is de overname wel het sluitstuk van de schaalvergroting die in de jaren zestig in gang is gezet, zegt Broersma. ,,Er was nog één grote uitgever naast Mediahuis en DPG, dat was NDC mediagroep.’’

In Friesland is na de Tweede Wereldoorlog evengoed sprake geweest van een gestaag voortgaande consolidatieslag. ,,Na de oorlog ging de oude liberale LC samen met de sociaaldemocratische verzetskrant de  Leeuwarder Koerier , die uitgegeven werd door Je Maintiendrai. De tweede stap was het samengaan met de  Friese Koerier , die een voortzetting was van de Heerenveense Koerier. Er heeft nog jarenlang 'samen met de  Friese Koerier ' op de voorpagina gestaan.'' Nog later werd de  Leeuwarder Courant  onderdeel van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC).

Lees ook | Historische overname: NDC niet langer in ideële handen

Schaalvergroting is inherent aan de dagbladsector, aldus Broersma. ,,Voor drukpersen heb je schaal nodig, voor de advertentiemarkt heb je schaal nodig. En tegenwoordig heb je schaal nodig voor de digitale transitie.'' Mediahuis heeft die schaal. Tegelijkertijd is de aanpak van Mediahuis om een soort paraplu te zijn waaronder afzonderlijke bedrijven hangen. 

,,Dat is een voordeel, want in dat eigen bedrijf heb je nog vrij veel te zeggen. Voor de eigenheid van de noordelijke kranten is dat een positieve ontwikkeling. Garanties voor de toekomst zijn er natuurlijk niet. Het hangt vooral af van hoe de lezersaantallen zich ontwikkelen en of de slag naar digitaal goed gemaakt wordt.''