Koudum, Reduzum en Buren willen dorpelingen woningen bieden, maar hoe doe je dat? 'Een goed dorp is als een ui'

Wat hebben Koudum, Reduzum en Buren op Ameland gemeen? Alledrie Friese dorpen, alledrie willen ze dorpelingen woningen bieden. En onderzoek leverde in alledrie verrassend resultaat op.

Een rijtje rond het rapport - van links naar rechts Ronald Hoekstra, Minke van der Haak (Reduzum), landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen, gedeputeerde Klaas Fokkinga, Durk Grouwstra (Koudum) en Jelle Spoelstra (Reduzum)

Een rijtje rond het rapport - van links naar rechts Ronald Hoekstra, Minke van der Haak (Reduzum), landschapsarchitect Jorrit Noordhuizen, gedeputeerde Klaas Fokkinga, Durk Grouwstra (Koudum) en Jelle Spoelstra (Reduzum) Foto Jaap Schaaf

Dorpen in Friesland lijken tegen dezelfde problemen op te lopen. Mensen uit de Randstad kopen er tweede huizen, senioren kunnen niet doorstromen, jeugd vindt er geen woning. Het debat over nieuwbouw gaat vooral over getallen: zo ondertekende gedeputeerde Klaas Fokkinga in oktober een overeenkomst met het Rijk, dat er in Friesland tot en met 2030 17.500 nieuwe woningen kunnen komen.