Een frisse blik op het goddelijke: theoloog Albert Althuis beschrijft religie in boek nu als een vorm van denken en leven

Het worstelen met levensvragen is van alle tijden. Vroeger speelde geloof een belangrijke rol in het beantwoorden van die vragen, nu is dat minder het geval. Toch kunnen waarden uit het christendom zinvol zijn, zo schrijft Albert Althuis in zijn boek Waar gaat dit over?

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Door de secularisatie is er tegenwoordig maar weinig weet van de veranderingen in het christelijke denken, aldus de Friese theoloog Albert Althuis (1941). In zijn boek Waar gaat dit over? beschrijft hij de maatschappelijke veranderingen wat betreft het christelijk geloof, maar ook persoonlijke ervaringen die zijn zienswijze deden veranderen. Vasthouden aan het geloof dat de aarde in zes dagen is gemaakt, is er voor hem niet meer bij. Nee, het zijn vooral de waarden van het geloof en de boodschap van de Bijbelverhalen die voor hem van belang zijn.