Een ’happy 2050’ begint morgen: 'Het idee dat je zelf je leven kunt inrichten geeft heel veel energie en inspiratie'

In haar boek Het happy 2050 scenario beschrijft Babette Porcelijn hoe we een duurzame, veilige, stabiele en eerlijke wereld kunnen creëren: ,,De vraag is of digitalisering wel zo verstandig is. De industrie erachter is waanzinnig vervuilend.’’

Babette Porcelijn.

Babette Porcelijn.

Zoals het er nu voor staat, putten we onze aarde uit. Vervuiling, ontbossing, corruptie, digitalisering, ongelijkheid, klimaatverandering: onze productie- en consumptiemaatschappij tast allerlei (eco)systemen aan. Als het zo doorgaat, hebben we in 2050 vier aardes nodig om in al onze levensbehoeften te voorzien.