Ecorys: na onderzoek geen twijfels meer over afvaloven

Maatschappelijke organisaties en inwoners van Harlingen krijgen een belangrijke stem in het onderzoek naar een mogelijke sluiting van de afvaloven.

Het internationaal onderzoek- en beleidsadviesbureau Ecorys uit Rotterdam doet de komende maanden onderzoek naar de economische, juridische, organisatorische en financiële gevolgen van de sluiting van de reststoffen energiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen. Daarbij wordt nadrukkelijk gesproken met maatschappelijke kritische organisaties, waaronder stichting Afvaloven Nee. Ook wordt in januari een internetpeiling onder inwoners van Harlingen gehouden.

In maart moet het onderzoek gereed zijn. Deze zomer nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om onderzoek te doen naar de economische, juridische, organisatorische en financiële gevolgen van een eventueel sluiting van de afvaloven. Onderzoeksleider Viek Verdult van Ecorys maakte gisteravond in de gemeenteraad duidelijk hoe het onderzoek gestalte krijgt.

,,De uiteindelijke conclusies zijn onze conclusies, een bestuurlijke afweging maken wij niet. Wij zetten alle relevante informatie op een rij. Daarvoor is draagvlak nodig bij alle partijen met wie wij spreken. Alleen dan kunnen we feiten scheiden van meningen en emoties. Na onze rapportage mag geen enkele twijfel meer zijn over de feiten.’’

Ecorys wil om de tafel met burgemeester en wethouders van Harlingen, maatschappelijke organisaties, de directie van Omrin, aandeelhouders en het provinciebestuur. Verdult verwacht dat Omrin ruimhartig zal meewerken aan het onderzoek. Mocht dit niet het geval zijn, dan kent Ecorys manieren om dit af te dwingen. Bij veel inwoners leeft de gedachte dat de afvaloven na het onderzoek kan worden gesloten, stelden diverse raadsleden. Zo ver is echter nog niet, maakte Verdult duidelijk.

Nieuws

menu