Earnewâld haalt rijkdom Bolderen naar dorpsberm

De leerlingen van de Master Frankeskoalle knutselden met zelfgemaakte bouwstenen een groot bijenhotel in elkaar voor een bijzonder bermproject in Earnewâld. FOTO NIELS DE VRIES

Echte koekoeksbloem en grote ratelaar. In ‘pioniersbermen’ langs de Feantersdyk en de Piet Miedemawei in Earnewâld bloeien volop planten die daar lang niet meer waren te zien.

Het zaad is afkomstig uit natuurpolder De Bolderen. Die ligt op een steenworp afstand en maakt deel uit van Nationaal Park De Alde Feanen, waarvan Earnewâld het centrum is. Vorig najaar is hooi met volop zaad uit deze bloemrijke winterpolder door schooljeugd van de Master Frankeskoalle over de kortgemaaide bermen verspreid.

Dit experiment lijkt prima te hebben gewerkt, zegt ecoloog Mark Hilboezen van It Fryske Gea, die ook veelkleurig vergeet-mij-nietje, penningkruid, scherpe boterbloem en gevleugeld hertshooi heeft genoteerd bij een berminspectie. ,,As de kâns him foardocht wolle we dit seker wol wer ris dwaan.’’

Volgens Hilboezen is het om meerdere redenen nuttig dat er zaad uit de eigen omgeving is gebruikt. ,,Ast blommen brûkst dy’t yn de buert foarkomme, dan bist der ek wis fan dat de ynsekten en oare fauna der wat mei kinne. Boppedat binne dizze planten ek ôfstimd op de boaiemomstannichheden. Dat fergruttet de kâns dat se it op de lange termyn ek folhâlde. Oarsom kinst mei bûnte siedmingsels mei soarten dy’t earne hielendal net thús hearre oan floaraferfalsking dwaan, wêrby’t sokke planten dyn eigen krûden ferdringe.’’

Tijd om te vermenigvuldigen

De nieuwe bermbloemen krijgen alle tijd om zichzelf te vermenigvuldigen. De maaipoeg van Tytsjerksteradiel rukt niet uit voordat bloemen in de nazomer hun zaad zelf hebben kunnen verspreiden, zegt Anje Wester. Zij nam met Siebrig Koopmans en Denis van der Weij in het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 het voortouw in het kunstproject Ljochtstill, waaraan ook dit biodiversiteitsinitiatief is ontsproten. It Fryske Gea, gemeente en vrijwilliger Aukje Postma werkten er aan mee.

Bij het havenkantoor aan de Piet Wiersmawei is onder dezelfde vlag een insectentuin aangelegd, met een bank erbij. Als kroon op werk zetten zestig leerlingen van de Master Frankeskoalle hier vrijdagmiddag een groot insectenhotel in elkaar, waarvoor ze in groepjes de bouwblokken maakten. Die zijn gevuld met hout, bamboe en ander materiaal waarin wilde bijen en andere insecten graag schuilen en eitjes leggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Natuur en milieu