Duurzaamheidstip | Grijs water

Burger moet regenwater vaker zelf opvangen

Burger moet regenwater vaker zelf opvangen ANP

Regenwater is mooi spul. Het valt gratis uit de lucht en je kunt er heel veel dingen mee doen waarvoor je anders kostbaar leidingwater gebruikt.

,,It griist my wolris oan hoefolle skjin drinkwetter der allinnich al ferbrûkt wurdt om in wc troch te spielen. Der giet alle kearen 10 liter efteroan’’, zegt AnneJan de Vries.

Wie: AnneJan de Vries, Wommels

Wat: spoel, was en lap met regenwater

Dat het ook anders kan laat hij zien in Wommels, bij zijn eigen huis en in Centrum De Mik, waar jongeren met een autismestoornis gestructureerd leren leven en werken. Hier wordt al twaalf jaar puur hemelwater gebruikt voor de toiletten en wasmachines. En ook voor het poetsen van auto’s en het streeploos lappen van de ramen.

Met een regenton - een sympathiek instapmodel voor beginners – is dat niet te behappen. De Vries heeft bij de bouw van De Mik meteen een betonnen put van 10 kubieke meter laten ingraven in de tuin. Alle water dat op de daken valt wordt ernaartoe geleid. Een pomp en een stelsel van grijswaterleidingen brengen het vervolgens terug naar de gebouwen.

De Vries: ,,Der giet hiel wat yn sa’n put. Ik ha eins noait wer sûnder wetter sitten, ek net as it lang drûch is lykas dizze simmer. It iennichste datst sokke tiden fernismt is dat it wetter wolris wat ferkleuret. Dan hingje we in bryfke op de húskedoar om minsken gerêst te stellen. En as der dan wer ris in bêste buie falt, bin ik dêr hartstikke bliid mei. Dan is de put samar wer fol.’’

,,Minsken dy’t in nij hûs bouwe litte soe ik dit seker oanriede. Dy kinne mei in lytsere put ta. Dy sit der samar yn. It freget wol in ynvestearring, mar in goed gefoel mei ek wol wat kostje.’’

Suggesties voor deze rubriek? Mail naar tips@lc.nl