Duizenden ondertekenen petitie tegen zandfabriek IJsselmeer

De petitie tegen zandwinning voor de kust van Gaasterland in het IJsselmeer is binnen anderhalve week al ruim 4500 keer ondertekend.

,,It is krekt in oaljeflek dy’t him ferspraadt’’, zegt voorzitter Sjoerd Bokma van natuurorganisatie Bosk en Greide. ,,It begjint lyts mei minsken fan Alde- en Nijemarrum. Mar no komme de ûndertekeners út hiel Nederlân.’’

Sympathisanten van Bosk en Greide startten de poll op 8 november na de informatieavond in Oudemirdum. In mfc It Klif werden de bezwaren tegen het bouwen van een zandfabriek in beschermd natuurgebied nog eens uiteengezet.

Het rijk spreekt van rijksbelang, de provincie gaf al een verklaring van geen bezwaar en ook burgemeester en wethouders van De Fryske Marren zijn akkoord met het winnen van 2 tot dertig miljoen kuub zand per jaar.

Natuurorganisaties hebben hun hoop gevestigd op de volksvertegenwoordiging, die op 28 november een besluit neemt. Tijdens die raadsvergadering worden de handtekeningen van ‘Geen Zandwinning in het IJsselmeer bij Gaasterland’ overhandigd, zegt Bokma. De ondertekenaars vrezen beperking van het zicht, verdwijnen van de weidsheid van het gebied, de rust en de lichthinder.

,,Hoe bryk kinne se it meitsje’’, verzucht Bokma. ,,Dit mei ynienen yn in Natura 2000-gebiet, dat wy belangryk genôch fûnen om te beskermjen. In surfer dy’t dêr tefier giet, krijt in boete. Mar dit kin blykber allegear.’’