Zoeken naar nesten en kuikens. Dronevlieger Simon Spriensma leert klimaatlessen op de toendra van Alaska

Vijf weken lang zocht dronepiloot Simon Spriensma uit Dokkum in Alaska naar nesten en kuikens van de kanoet. Het was een avontuur met grote klimaatlessen. ,,It is net fiif foar tolven. It is al kertier oer tolven.’’

Onderzoekers op de toendra, waar ze met een net proberen een adulte kanoet te vangen.

Onderzoekers op de toendra, waar ze met een net proberen een adulte kanoet te vangen. Foto Simon Spriensma

Met zijn expertise als dronepiloot van de Bond van Friese Vogelwachten haakte Spriensma de afgelopen weken op de westpunt van Alaska aan bij een onderzoeksteam van Jan van Gils van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), om samen met Amerikaanse wetenschappers uit te vinden hoe de Amerikaanse ondersoort van de kanoet ( Calidris canutus roselaari ) standhoudt in een broedgebied dat onderhevig is aan een snelle klimaatverandering.