Driekwart van de 200 Friese damherten wordt afgeschoten

Damherten. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Driekwart van de 200 in Friesland levende damherten moet in het kader van populatiebeheer worden afgeschoten. De dieren richten te veel schade aan.

Daarvoor laten gedeputeerde staten een beheersplan opstellen. Als de damherten ongemoeid zouden worden gelaten, zal de stand in Friesland binnen tien jaar vervijfvoudigen. Alternatieven, zoals rasters en wildsignalering, bieden volgens de geraadpleegde deskundigen geen soelaas. Ze zouden ook veel geld kosten.

Damherten richten als planteneter soms behoorlijke schade aan in de natuur en is daarmee een concurrent van beschermenswaardige flora en fauna. Daarnaast neemt de kans op verkeersongelukken toe.

Friesland telt met zekerheid vier damhertenpopulaties, waarvan die rond Katlijk met 150 dieren de grootste is.

Waar damherten zich hebben gevestigd, steken ze soms groepsgewijs autowegen over. Daardoor vormen ze een serieus gevaar voor de weggebruiker. Er zijn uit de buurt van Dokkum en de Tsjongervallei diverse botsingen gemeld.

Het overleg van natuurbeheerders, jagers, boeren en grondbezitters kan zich in de voorgestelde beheersing van de damherten vinden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland