Drie zwaluwsoorten op het erf van Theun Talsma (86) op Schiermonnikoog. 'Nea earder hân'

Met de zwaluw gaat het niet al te best, maar die vlieger gaat niet overal op. Theun Talsma (86) spotte dit jaar voor het eerst drie broedende soorten op zijn erf op De Kooiplaats op Schiermonnikoog. ,,Wy krije just mear sweltsjes.”

Theun Talsma toont waar oeverzwaluwen dit jaar een nest begonnen.

Theun Talsma toont waar oeverzwaluwen dit jaar een nest begonnen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

,,Sjoch, sy ha in bultsje sân útklaud.” Talsma wijst naar de grond onder een gat tussen betonplaten, die dienen als buitensilo. Binnenkort wordt hier maïs opgeslagen. Zijn zonen hebben zandbulten tegen de platen gedrukt om ze overeind te houden. ,,Dat sil mear as tsien jier lyn west ha.”

Nieuws

menu