Drie statushouders uit Friesland vertellen hoe het hen vergaan is bij de zoektocht naar werk: 'Het was moeilijk in het begin, ik sprak de taal slecht'

Na de verplichte inburgering gaan steeds meer vluchtelingen aan het werk. Maar tijdens de coronacrisis kwam deze toename tot stilstand, bleek onlangs uit cijfers van het CBS. Statushouders werken vaak in deeltijd, hebben zelden een vast contract en werken vaak in de horeca.

Beletse Haile is bezig met de montage van een fiets.

Beletse Haile is bezig met de montage van een fiets. FOTO ACCELL

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt jaarlijks in opdracht van verschillende ministeries hoe het asielzoekers vergaat die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Van 2014 tot en met juni 2020 kregen 158.000 mensen een verblijfsvergunning. Onder hen waren vooral Syriërs en Eritreërs.

Nieuws

menu