Drie melkveehouders, een programmamanager duurzame landbouw en een gemeentesecretaris. Deze bestuurders gaan de kar trekken bij Wetterskip Fryslân

Het nieuwe college van Wetterskip Fryslân is virtueel rond. Vijf bestuurders gaan de kar trekken. Grootste verrassing is de kandidatuur van de gemeentesecretaris van Weststellingwerf, Remco van Maurik.

Het Wetterskip in actie. Hier ten zuidoosten van Leeuwarden tijdens een onderzoek naar invasieve exoten. Foto: LC

Het Wetterskip in actie. Hier ten zuidoosten van Leeuwarden tijdens een onderzoek naar invasieve exoten. Foto: LC

Van Maurik stond tijdens de verkiezingen niet op een kandidatenlijst. Hij is wel een bekende in de regionale politiek. Tussen 2007 en 2019 was hij namens de PvdA lid van Provinciale Staten. De Stellingwerver krijgt financiën, dat als sleutelportefeuille geldt. Verder zijn hem waterzuivering en stedelijk waterbeheer toegedacht.