Drie Friese kerkelijke organisaties gaan nauwer samenwerken. 'Willen er staan als er brede maatschappelijke vraagstukken spelen'

Drie kerkelijke organisaties willen actueler kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken en trekken daar gezamenlijk geld voor uit. Woensdag ondertekenden ze een intentieverklaring hierover.

Een initiatief van Solidair Friesland deze zomer. Workshops met muziek, kunst en gamen voor jongeren uit de noodopvang in Leeuwarden.

Een initiatief van Solidair Friesland deze zomer. Workshops met muziek, kunst en gamen voor jongeren uit de noodopvang in Leeuwarden. Foto: JACOB VAN ESSEN

De Raad van Kerken (RvK) Fryslân, de Protestantse Kerk Classis Fryslân en Solidair Friesland (Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Werk) leggen een steviger basis onder hun incidentele samenwerking door als besturen een intentieverklaring te tekenen. Dat deden Frits Pasveer, secretaris van de RvK, Ellen Peersmann, preses van de Classis, en Loek Punt, voorzitter van Solidair Friesland woensdag in Leeuwarden.

Nieuws

menu