Dreigende zandwinner: 1000 euro boete per dag voor De Fryske Marren

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wilde aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

Opnieuw rammelt Smals bij De Fryske Marren aan de poort: wanneer maakt de gemeente officieel de reden nu eens bekend die tot weigering zandwinning leidde?

Volgens het bedrijf zou De Fryske Marren op 25 maart toegezegd hebben dit op 28 maart te zullen publiceren in de Staatscourant en Smals dit ,,langs de elektronische weg te laten weten’’.

Omdat de gemeente tot dusver niet tot actie overging, meldde Smals zich opnieuw. In een aangetekende brief, gericht aan burgemeester en wethouders, eist de zandwinner dat De Fryske Marren een officiële bekendmaking voor 5 april.

Geeft De Fryske Marren hieraan geen gehoor, zo dreigt Smals’ advocaat, Dirkzwager uit Arnhem, dan volgt er een dwangsom van 1000 euro per dag.

De raad droeg burgemeester en wethouders maandagavond nog op de provincie te verzoeken de verklaring van geen bezwaar tegen zandwinning in te trekken.,,Dizze ferklearring tsjinnet no feitlik gjin doel mear’’, verduidelijkte FNP’er Gerda de Vries, die namens haar fractie hiertoe een motie indiende.

Ze wees daarbij op 13 februari, de dag waarop de volksvertegenwoordiging tegen zandwinning stemde. Op CDA en VVD na konden de andere partijen zich daarin vinden.

Nieuws

menu