Drachtster zorgbedrijf Aventura misbruikt logo's instanties voor locatieverboden

Het Servotel in Drachten is de grootste locatie waar Aventura beschermd wonen en ambulante begeleiding aanbiedt. FOTO LC

Het Servotel in Drachten is de grootste locatie waar Aventura beschermd wonen en ambulante begeleiding aanbiedt. FOTO LC

Zorgbedrijf Aventura uit Drachten heeft cliënten en oud-medewerkers locatieverboden opgelegd met gebruikmaking van de officiële logo’s, zonder medeweten van betreffende instanties.

Aventura maakte voor locatieverboden ongevraagd gebruik van de logo’s van de gemeente Smallingerland, de politie, het Openbaar Ministerie en Horeca Nederland. Zeker vier oud-medewerkers en cliënten is een dergelijk verbod opgelegd voor locaties van de zorginstelling die beschermd wonen en ambulante begeleiding aanbiedt aan mensen met een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Zij ervaren dit als intimiderend.

Volgens de branchevereniging Federatie Opvang is het hoogst ongebruikelijk dat een organisatie voor beschermd wonen een locatieverbod oplegt, zeker voor oud-medewerkers. ,,We zien bij uitzondering wel eens dat een pandverbod wordt uitgevaardigd voor oud-bewoners bij situaties waarin cliënten of medewerkers zich niet veilig voelen. Maar dat is echt bij uitzondering”, zegt Jan Willem van Zuthem, bestuurslid bij Federatie Opvang.

Afstemmen

Volgens de politie mag een bedrijf lokale ontzeggingen opleggen, maar moet zoiets vooraf wel afgestemd worden met de politie. Het gebruik van het logo is niet de bedoeling, meldt woordvoerder Tessel Horsman. ,,Ons logo is beschermd. We gaan het zorgbedrijf erop aanspreken, als ze er niet mee stoppen volgen juridische stappen.”

Bestuurder Ron Booi zegt dat de wijkagent op de hoogte was van de ontzeggingen. ,,Ik mag dit doen, alleen die logo’s gebruiken was een vergissing.” Locatieverboden worden opgelegd aan oud-cliënten die (drugs)overlast veroorzaken en aan vertrokken personeelsleden die contact blijven houden met cliënten van Aventura, zegt Booi.

Hoe vaak Booi een locatieverbod heeft opgelegd, weet hij niet meer. ‘Negatieve beïnvloeding van cliënten om over te stappen naar een andere zorgaanbieder, onrust onder cliënten veroorzaken’, staat er als aanleiding voor een lokaal ontzegging van een oud-medewerker.

Booi zegt dat alleen dit jaar al 26 cliënten zijn meegenomen door meerdere oud-medewerkers. Voor het aanbieden van beschermd wonen krijgen zorginstellingen duizenden euro’s per maand per cliënt.

Smallingerland had Aventura eerder – op het moment dat de gemeente erachter kwam – al gesommeerd te stoppen met het ongewenste gebruik van het gemeentelogo voor dit doeleinde, laat wethouder Piet de Ruiter weten. Dat is eind juni gebeurd. ,,Daarna is Aventura ermee gestopt. Verder hebben ze het recht dit te doen.”

Morgen meer over Aventura en zondagavond op Reporter Radio, tussen 19.00 en 20.00 uur op Radio 1.