Drachten teruggefloten na truc: alsnog seismologisch onderzoek

Het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten

Smallingerland moet gaswinningsbedrijf Vermilion alsnog een vergunning verlenen voor het doen van seismologisch onderzoek in de gemeente.

Smallingerland wees in december 2016 een aanvraag van het Canadese bedrijf, met een vestiging in Harlingen, af. In mei van dit jaar nam de gemeenteraad in het geheim een zogenoemd voorbereidingsbesluit voor een nieuw bestemmingsplan, zodat nieuwe aanvragen in de toekomst geweigerd konden worden. De gemeente veronderstelde dat Vermilion een nieuwe aanvraag zou indienen en met deze truc wilde Smallingerland gaswinners voor blijven en buiten de deur houden.

Vermilion diende voor de geweigerde vergunning uit december 2016 een verzoek om voorlopige voorziening in bij de rechtbank. Die oordeelt deze week dat Smallingerland de vergunning moeten verlenen. De rechtbank zegt dat de impact van seismisch onderzoek beperkt is. Ook is de aanvraag getoetst op de geldende wetten op het moment dat de eerste aanvraag is afgewezen. Het voorbereidingsbesluit dat de gemeente in mei nam, is op de aanvraag van Vermilion niet van toepassing.

Met seismologisch onderzoek gaat Vermillion op zoek naar mogelijke aardgasvoorraden. Met speciale apparatuur en wagens wordt de ondergrond geanalyseerd. Seismologisch onderzoek kan leiden tot gaswinning. Smallingerland wil verre blijven van gaswinning en zette de afgelopen tijd alles op alles om gaswinners verre van zich te houden.

Vermilion wil zowel in het buitengebied als in de bebouwde kom het seismisch onderzoek uitvoeren. Voor het buitengebied heeft Vermilion nu die toestemming van de rechter. De uitspraak heeft echter ook gevolgen voor het onderzoek in de bebouwde kom. Daarvoor gelden strengere eisen, maar die zijn niet van toepassing op het seismologisch onderzoek, maar enkel op uiteindelijke daadwerkelijke gaswinning. Het college van Smallingerland heeft daarom de hele aanvraag van Vermilion verleend.

Nieuws

Meest gelezen