Dorpsschool Hilaard te klein: fusie komt in zicht

Schoolbestuur De Greiden krijgt van de gemeente Leeuwarden groen licht om de basisscholen in Hilaard en Easterlittens samen te voegen.

,,Cbs de Reinbôge in Hilaard is met ingang van het schooljaar 2018/2019 gezakt onder het wettelijke minimum-aantal leerlingen van 23 en zal dan ook op 1 augustus 2019 de Rijksbekostiging verliezen’’, schrijven burgemeester en wethouders.