Dorpsmolen nog geen splijtzwam in Friese politiek

Drie op de vijf Friezen zien windturbines, als die op land moeten komen, liever in groepen dan solitair per dorp. Partijen hebben hun antwoord klaar.

Het was sjaaltjesdag in Drachten zaterdag vanwege de aankomende verkiezingen. Links D66-staatssecretaris Menno Snel (Financiën), in het midden 50PLUS-voorman Henk Krol en uiterst rechts (met bord) Romke de Jong, lijsttrekker van D66 voor provinciale staten. FOTO JILMER POSTMA

Het was sjaaltjesdag in Drachten zaterdag vanwege de aankomende verkiezingen. Links D66-staatssecretaris Menno Snel (Financiën), in het midden 50PLUS-voorman Henk Krol en uiterst rechts (met bord) Romke de Jong, lijsttrekker van D66 voor provinciale staten. FOTO JILMER POSTMA

Uit de zestien verkiezingsprogramma’s doemt een meerderheid op die een eind wil maken aan het provinciale moratorium op nieuwe windmolens op het Friese vasteland. Alleen bij de Kop van de Afsluitdijk komt er nog een nieuw windpark (Nij Hiddum Hou), maar dat gebeurt op grond van een oude afspraak.

Nieuws

menu