Dorpshuizen stellen onderhoud uit door corona

Bijna alle dorpshuizen ondervinden financiële problemen door de coronacrisis, blijkt uit een enquête van Doarpswurk. Dit gaat ten koste van onderhoud of investeringen in duurzaamheid.

Yko Miedema van dorpshuis It Dykshûs in Engwierum verwijdert barkrukken zodat aan de tap voldoende afstand ontstaat. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Yko Miedema van dorpshuis It Dykshûs in Engwierum verwijdert barkrukken zodat aan de tap voldoende afstand ontstaat. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Ruim 90 procent van de dorps- en buurthuizen in Friesland zegt direct financiële problemen te ondervinden door de coronacrisis. De grootste groep hiervan, 70 procent, kan het wel uitzingen tot 1 september door reserves of andere buffers te gebruiken. Daarna wordt het moeilijker. Als de 1,5 meter-samenleving het ‘nieuwe normaal’ wordt, zegt 77 procent de exploitatie niet rond te kunnen krijgen.

Een ander aspect waar de dorpshuisbesturen zich zorgen over maken zijn de vrijwilligers. Hun betrokkenheid is door de sluiting van de accommodaties vanaf 16 maart minder geworden. Ook zijn er vrijwilligers die tot de risicogroep behoren en in de toekomst misschien wegblijven, is de vrees.

De cijfers komen uit een enquête die Doarspwurk in Raerd in mei heeft uitgezet. Eerder werd in april een telefonische ronde gedaan om te zien hoe de ontmoetingscentra ervoor staan. De enquête is door ruim tachtig centra ingevuld, variërend van kleine dorpshuizen tot grote multifunctionele gebouwen.

Vooral de grotere dorps- en buurthuizen geven aan het zwaar te krijgen omdat ze huurinkomsten missen en hogere lasten hebben. Allemaal geven ze aan dat het aanvullen van de tekorten ten koste zal gaan van toekomstige investeringen in onderhoud of verduurzaming van het pand.

Geen inschatting van gevolgen

De helft van de beherende stichtingen of verenigingen kan niet inschatten wat de gevolgen zullen zijn van de invoering van de anderhalvemeter samenleving. Het wordt lastiger om activiteiten te organiseren waardoor barexploitatie en zaalverhuur deels vervallen. Grote evenementen mogen voorlopig niet en het is onzeker of dorpsbewoners wel weer komen als de deuren weer opengaan. Dat is sinds 1 juni toegestaan. De besturen die wel kunnen aangeven dat ze tekort komen, geven bedragen aan tussen enkele duizenden en 30.000 euro.

Wat duidelijk uit de enquête naar voren komt, is dat de sociale functie van de instellingen gemist wordt. Helemaal nu er in de coronatijd meer behoefte is aan contact en ontmoeting dan ooit.

Op de vraag wat de centra tot nu toe misgelopen hebben aan inkomsten worden bedragen aangegeven die variëren van 500 euro tot 100.000 euro. Het grootste deel verwacht tussen de 5000 en 45.000 euro uit te komen. Van de totale jaarinkomsten denkt het grootste deel 21 tot 49 procent mis te lopen, 15 procent rekent op 5 tot 20 procent minder jaaromzet en 12 procent denkt 50 procent of meer te verliezen.

Directeur Theo Andreae van Doarpswurk hoopt in samenwerking met Sport Fryslân de Friese politiek zo ver te krijgen dat er een steunpunt komt voor sport en culturele instellingen. Ook hoopt hij op een noodfonds. ,,Met een financiële injectie van 5000 euro zijn veel dorpshuizen al geholpen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland