Het voormalig gemeentehuis openbaar verkopen, dat gaat het Dorpsbelang Ferwert te ver. 'Net de heechste bieder soe it krije moatte, mar it bêste plan'

Dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum vreest openbare verkoop van het oude gemeentehuis in het dorp. ,,Dan witte wy net wa’t it keapje sil.’’

Gemeentehuis Ferwert. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Gemeentehuis Ferwert. FOTO LC/ARODI BUITENWERF Foto: LC/Arodi Buitenwerf

Noardeast-Fryslân kondigde onlangs aan het gemeentehuis in Ferwert openbaar te willen verkopen. Sinds de herindeling staat het voormalige raadhuis van Ferwerderadiel goeddeels leeg.

Nieuws

menu