Dorpen rond vliegbasis: 'Eerst onderzoek naar geluid, dan pas nieuwe F-35'

Omwonenden van de Leeuwarder vliegbasis hebben informateur Herman Tjeenk Willink om een pauze in de aanschaf van nieuwe F-35’s gevraagd.

De eerste F-35 bij vliegbasis Leeuwarden

De eerste F-35 bij vliegbasis Leeuwarden

Dat meldde Geert Verf uit Marsum, een van de opstellers van de brief, maandag in de COVM, de milieu- en geluidscommissie over de basis. Het gaat dan om de 9 extra F-35’s die het vorige kabinet besloot te kopen (boven de 37 die er al gekocht zijn), en om het voornemen er later nog eens 6 aan toe te voegen.

De F-35’s die er nu al zijn hebben vorig jaar voor een verdrievoudiging van het aantal geluidsklachten in Friesland gezorgd, een onderwerp dat in de COVM herhaaldelijk aan de orde kwam. Volgens een van de insprekers, Nico Groenewegen uit Jelsum, is de overlast zelfs voelbaar: ,,Er zijn veel meer trillingen.’’

Vrees voor meer geluidsoverlast

Bovendien is er een luchtruimherziening op komst, waarbij een groot deel van Noord-Nederland mogelijk militair oefengebied wordt. De drie noordelijke provincies, verschillende gemeentes en de dorpen rond de basis vrezen dat de geluidsoverlast daardoor alleen maar zal toenemen.

Daarom vragen de omwonenden Tjeenk Willink, die de formatie van een nieuw kabinet voorbereidt, om de mogelijkheid te bespreken om de aanschaf van de negen toestellen in de wacht te zetten, en de andere zes uit te stellen. Tot duidelijk is of die uitbreiding wel binnen de bestaande geluidsnormen past. ,,Eerst weten, dan besluiten’’, stelde Verf.

Hij onderstreepte dat de F-35 ook voor overlast zorgt wanneer hij hoger vliegt dan 2 kilometer. Dankzij het recente geluidsmeetnet rond de basis is duidelijk dat er dan toch minutenlange pieken kunnen zijn van rond de 85 decibel.

‘Een minuut voor twaalf’

Verf vreest dat de uitbreiding van het militair oefengebied er komt, ondanks alle bezwaren, omdat er geen alternatief voor gegeven wordt. ,,En dan zitten we met de gebakken peren. Decennialang! De generatie na ons zal zeggen: ‘Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren’. Dat moeten we zien te voorkomen. Dat kan nu, ook al is het een minuut voor twaalf.’’

Hij pleitte ervoor om. met de provincie voorop en in samenwerking met Groningen en Drenthe, met voorstellen te komen voor een beter plan.

Of dat zo zal gebeuren, werd tijdens de COVM niet duidelijk, al deelde voorzitter Douwe Hoogland, zijn zorgen. Gedeputeerde Hoogland wees op de informatiebijeenkomst van 28 april, waar Provinciale Staten door Defensie worden bijgepraat. De melding van de brief aan Tjeenk Willink had wel een ander gevolg: Verf werd dadelijk uitgenodigd voor een gesprek met kolonel Olav Spanjer, die betrokken is bij de luchtruimherziening.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Vliegbasis