Dorpen keren zich tegen nieuwe weg Leeuwarden-Sneek

De bochtige weg bij Tsienzerbuorren. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Tien dorpen in de gemeente Littenseradiel zijn tegen een nieuwe weg tussen Leeuwarden en Sneek langs de spoorlijn door hun gebied.

De Dorpsbelangen melden dit in een brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden en provinciale staten van Friesland. Ze verzoeken die politieke organen om hetzelfde te doen als eerder de gemeenteraad van Littenseradiel: een motie aannemen tegen het idee.

Gedeputeerde staten behandelen medio mei een voorstel over de verbetering van de verbinding tussen Sneek en Leeuwarden. Volgens voorzitter Jan Willem Keuning van de dorpsgemeenschap Earsterlittens moeten de raad en de staten zelfs nader onderzoek naar zo’n mogelijke verbinding al blokkeren.

Op de N354 tussen Sneek en de snelweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) zijn de afgelopen jaren zo’n twintig ongelukken gebeurd. De weg is bochtig en voert door Dearsum en Tsienzerbuorren en direct langs Scharnegoutum.

Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân heeft liever een stroomweg, vergelijkbaar met die tussen Leeuwarden en Bolsward. Op die weg ligt de maximum-snelheid op 100 kilometer per uur.

Keuning vraagt zich af of een nieuw tracé de oplossing is voor de problemen waarmee de huidige weg kampt. ,,Laat eerst maar eens duidelijk worden wat het probleem precies is en of dat ook op een andere manier kan worden opgelost’’, luidt zijn oordeel.

Nieuws

Meest gelezen

menu