Doopsgezinde kerk Franeker wordt woning

De doopsgezinde kerk aan de Hofstraat in Franeker wordt een woning

Per 4 mei gaat het gebouw van de kerkelijke gemeente De Lytse Streek over in handen van een particulier. Dit betekent dat de vermaning na 500 jaar de deuren sluit.

De doopsgezinden verdwijnen niet uit Franeker. In kringen blijft de gemeente actief. De zondagse vieringen vinden plaats in Witmarsum en nog enige tijd in Itens.

De laatste viering is op eerste paasdag, 16 april, om 15 uur. Thema van deze dienst is ‘nieuw leven’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland