Donorwet: ja of nee? Op Terschelling wordt de meeste toestemming gegeven

FOTO ANP

6,4 miljoen mensen ouder dan 12 jaar staan geregistreerd in het Donorregister. Dat is 42 procent van de bevolking. Het percentage mensen dat toestemming geeft voor orgaandonatie, is in Friesland op Terschelling het hoogst.

Dat blijkt uit cijfers van het Donorregister en het CBS. Ten opzichte van een jaar geleden, schreven 57.000 mensen zich bij het Donorregister in.

Van de Friezen staat 42 procent geregistreerd, gelijk aan het landelijke gemiddelde.Het percentage Friezen dat in het register heeft vastgelegd zijn organen te willen doneren zonder beperkingen, ligt op 19 procent. Het percentage Friezen dat aangeeft niet te willen doneren is 13 procent.

Als we per gemeente naar de cijfers - uit 2018 - kijken van inwoners die al dan niet met beperkingen toestemming geven voor orgaandonatie, komt Terschelling procentueel het hoogste uit de bus: 28 procent. De Fryske Marren volgt op 27 procent en daarna komen Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke Opsterland met 26 procent. De gemeenten waar inwoners relatief het minst vaak toestemmen, zijn Dantumadiel (18) Achtkarspelen en Kollumerland (19 procent).

Wat kan ik kiezen in de Donorwet?

In de nieuwe Donorwet die op 1 juli 2020 ingaat, kun je vier keuzes maken. Als je donor wilt worden kies je voor ‘ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie’. Je kunt dan op een formulier nog invullen welke organen of weefsels je niet wilt doneren. Als je geen donor wilt worden kies je voor ‘nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie’.

Daarnaast kun je er ook nog voor kiezen dat iemand anders beslist of je je organen wilt doneren na je overlijden. Je kunt dan kiezen voor ‘mijn partner of familie beslist’ of ‘een door mij gekozen persoon beslist’. De keuze die je maakt staat niet vast, die kun je altijd aanpassen.

Wat gaat er veranderen?

Met de nieuwe wet ben je automatisch donor wanneer je niks invult. In het register staat dan bij je naam ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Na je overlijden kunnen je organen dan naar een patiënt gaan die ze nodig heeft.

Je familie kan aangeven dat je geen donor wilde zijn, als zij daar heel zeker van zijn. In dat geval worden je organen niet gedoneerd. Ook als je niks hebt ingevuld voor 1 juli 2020, en er staat ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, kun je je keuze nog wijzigen.

Nieuws

Meest gelezen