Kijk LC Live terug: FSP over de kansen die Friesland moet bieden als de coronacrisis voorbij is

Welke kansen moet Friesland bieden als de coronacrisis voortduurt en wanneer deze voorbijgaat? In een onlangs in Leeuwarder Courant gepubliceerd essay van het Fries Sociaal Planbureau doen onderzoekers aanbevelingen over hoe Friesland verder moet.

Dat deden ze op basis van de uitkomsten van uitgebreid onderzoek. Op drie momenten (februari, mei, oktober) kregen 6000 Friezen voor en tijdens de corona-crisis een vragenlijst over hun sociale contacten, werk en inkomen, gezondheid en zorg en het vertrouwen dat zij hebben in de overheid.

Zo gaat het met veel Friezen op veel vlakken best goed, is er waardering voor elkaar, vertrouwen de overheid en blijft men bereid elkaar te helpen. De impact van de coronacrisis blijkt zelfs minder groot in Friesland in vergelijking met andere provincies. Dat komt onder meer door een sterk onderling vertrouwen, sterke buurtbinding en omdat Friesland kampioen vrijwilligerswerk is. Verenigingsleven, buurt- en dorpshuizen en informele hulp zijn alom aanwezig.

Natuurlijk zijn er zorgen, stellen de onderzoekers ook. Het meest onder kwetsbare groepen, zoals jongeren en senioren. Over eenzaamheid, over werk en inkomen en over het ontbrekende toekomstperspectief.

Voor een goede toekomst moet de overheid volgens het Fries Sociaal Planbureau niet alleen kijken naar het oplossen van de economische schade, maar breder kijken naar verschillende levensproblemen en hoe deze met elkaar samenhangen. En naar kansen die ontstaan.

Met directeur-bestuurder Ingrid van de Vegte van het Fries Sociaal Planbureau gaan we in LC Live van donderdag 3 december dieper in op de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek. Hoe profiteer je van kansen? En hoe weeg je al die belangen goed af? Een gesprek over de toekomst en toekomstige weerbaarheid van Friesland.

Nieuws

menu