Domela Nieuwenhuis herleeft in postzegels, boeken en opera in drie aktes

De postzegel waarmee het Ferdinand Coemla Nieuwenhuis Fonds komt, is verkrijgbaar in velletjes van tien.

Het honderdste sterfjaar van Ferdinand Domela Nieuwenhuis wordt in Friesland groots herdacht. Inclusief een opera in drie aktes van Albert Bonnema.

De Friese tenor schrijft het stuk Domela – ús Ferlosser. Het wordt opgevoerd in het voorjaar van 2020 en gaat over het leven, de idealen en de strijd van Domela Nieuwenhuis. Ernst Bruinsma, uitgever van de Afûk en hoofdredacteur van De Moanne , vertelde het nieuwtje vrijdagmiddag tijdens het startschot van het Domela-jaar in It Damshûs in Nij Beets.

De socialist en latere anarchist heeft veel betekend voor de emancipatie van de Friese arbeiders. Op diverse plaatsen wordt komend jaar stilgestaan bij zijn gedachtegoed. Er zijn lezingen in Tresoar en diverse (theater-)opvoeringen.

Portretten

Museum Heerenveen, waar de collectie van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds is ondergebracht, lanceert de tentoonstelling Us Ferlosser , met honderd portretten.

Bij veel veenarbeiders hing het schilderij van de bebaarde man prominent in de huiskamer. Conservator Linda Palil-Trip wil zo veel mogelijk van die portretten verzamelen. ,,Wij vragen iedereen om er hun persoonlijke verhaal bij te vertellen. Over de betekenis van Domela, vroeger en nu. Dat noemen we oral history .’’ Tien eigentijdse kunstenaars maken een hedendaags portret.

Het fonds komt met een postzegel die in velletjes van tien stuks verkrijgbaar is.

Van christen tot antichrist

Uitgeverij Kelder brengt in april de autobiografie van Domela opnieuw uit. In het boek Van christen tot antichrist beschrijft de voorman van de revolutionair socialisten zijn ontwikkeling van vrijzinnig dominee naar het socialisme en uiteindelijk het anarchisme.

Tegelijk verschijnt er een nieuw boek over de uitvaart van Domela, op 22 november 1919. De stoet in Amsterdam bracht destijds duizenden op de been. Ferdinand Domela Nieuwenhuis was de achtste Nederlander die werd gecremeerd, weet historicus Johan Frieswijk, die het voorwoord schreef: ‘Domela is dea’. Het fotoboek rept over ‘den makker die de massa uit doodsche slaafschheid heeft gewekt’.

Domela-rede

De historische vereniging Appelscha komt met theaterspektakel Het Hongerproces en op het Bildt wordt stilgestaan bij een geruchtmakende Domela-rede in de Van Harenskerk in Sint Annaparochie. Die wordt op 24 november, precies 130 jaar later, dunnetjes overgedaan.

Vier dagen later komt Domela tot leven tijdens de Flaeijelfeesten in Nieuwehorne. Tijdens de opening spreekt ‘Us Ferlosser’ de mensen toe.

Nieuws

menu