Rechter legt vangen en doden van steenmarters in 21 weidevogelkerngebieden stil

Het vangen en doden van steenmarters in 21 weidevogelkerngebieden in Friesland is per direct stilgelegd door de voorzieningenrechter.

Een steenmarter met buit.

Een steenmarter met buit.

Dit besluit komt op conto van Stichting Marter, Stichting Fauna4Life en de Stichting Animal Rights. Zij maken bezwaar tegen het vangen en doden van steenmarters in de provincie. Komende donderdag vechten ze de ontheffing aan bij de voorzieningenrechter die de Provinsje Fryslân heeft gegeven aan de Faunabeheereenheid (FBE). De ontheffing regelt dat de FBE tot 30 juni dit jaar maximaal 429 steenmarters mag doden. Omdat dit doden onomkeerbaar is, vindt de rechter dat hiermee direct moet worden gestopt.

51 steenmarters dood