Docent Durk Tuinenga uit Leeuwarden en student Shanyl Soekhlall uit Hurdegaryp samen op de CDA-kieslijst: 'Ik gun het hem van harte'

Shanyl Soekhlall (18) uit Leeuwarden zit in zijn tweede jaar van de opleiding accountancy aan NHL Stenden. Hij staat op plek negen op de lijst van het CDA. Zijn docent Durk Tuinenga uit Hurdegaryp staat een plek boven hem.

Shanyl Soekhlall (links) en Durk Tuinenga, student en docent die samen op de lijst van het CDA voor de provinciale verkiezingen staan.

Shanyl Soekhlall (links) en Durk Tuinenga, student en docent die samen op de lijst van het CDA voor de provinciale verkiezingen staan. Foto: Niels Westra

,,We kenden elkaar eerst als docent-student”, zegt Soekhlall. ,,Ik heb nog nooit les van Durk gehad, maar de opleiding is niet groot en studenten en docenten staan vrij dicht bij elkaar.” Tuinenga knikt. ,,Er is veel minder een hiërarchie op de opleiding zoals je dat vroeger had.”