Dit zijn ze: de 84 Friezen die vandaag een koninklijke onderscheiding hebben gekregen

FOTO ANP

De provincie heeft er sinds 84 inwoners met een koninklijke onderscheiding bij: 55 mannen en 29 vrouwen. Sinds 2016 is Friesland ook weer een officier rijker: Jan Vermaning uit Joure is een benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bekijk hier per gemeente wie er op afstand zijn gedecoreerd.

Op Ameland en in Dantumadiel zijn geen lintjes uitgereikt.

Lees ook [PREMIUM] Bloemen en taart voor 84 Friezen, maar het lintje moet nog even wachten

ACHTKARSPELEN

Lid
Janny Jouwstra-Bos (75), Twijzelerheide.
Ondersteunt sinds 1984 gezinnen bij ziekte en overlijden, was vrijwilliger Gereformeerde Kerk, voorleesmoeder en lid ouderraad De Reinbôge, ouderling Protestantse Gemeente De Westereen, (vice-)voorzitter Christelijke Bond voor Plattelandsvrouwen.

Annie de Vries-Oosterhof (77), Kootstertille. Ruim 30 jaar bestuurslid en grimeur toneelvereniging Doarpsnocht, was actief voor judovereniging KEO, bestuurslid EHBO-afdeling Drogeham-Kootstertille, en was actief op de Christelijke Nationale School/cbs De Merlettes.

Freerk Windstra (67), Surhuisterveen. Mede-oprichter basketbalvereniging Belial (40 jaar actief hiervoor), vrijwilliger nieuwjaarscommissie, voorzitter Plaatselijk Belang, oprichter en beheerder website surhuisterveen.net.

Andries Nieuwenhuis (72), Surhuisterveen. Jarenlang vrijwilliger in de wielersport, 15 jaar redactie clubblad Op ’t Kantsje van wielervereniging Drachten, jurylid en spreker tijdens regionale en nationale wieler- en schaatswedstrijden, lid Wielercomité Surhuisterveen, betrokken bij profronde, medeverantwoordelijk voor kerkblad Kruispunt .

Emi Nieuwenhuis (70), Surhuisterveen. Vooral bekend als wielrenner (versloeg Gerrie Knetemann, in jaren zeventig), lid nationale baanselectie KNWU, lid Wielercomité Surhuisterveen, medegrondlegger profronde en Centrumcross, initiatiefnemer Pieter Weening Classic, met fietsactie 100.000 euro opgehaald voor Bangladesh.

Harmen Scheepsma (84), Surhuizum. Vanaf begin in 1988 betrokken bij dorpsblad Grutte Gelf als redactielid en distributeur, in jaren zestig en zeventig voorzitter schoolbestuur Johannes Looijenga-school, drie periodes in commissie van beheer van de Pypketsjerke.

DE FRYSKE MARREN

Officier
Jan Vermaning (58) Joure.
Bestuurslid, dirigent en uitvoerend musicus Stichting Noord Nederlands Kamer Koor. Was voorzitter sv WIK-FTC in Heerenveen, trainer en begeleider vv Oudehaske. Initiator en (mede)componist van een hymne voor De Fryske Marren en initiator, vormgever en uitvoerend musicus project Er reed een trein naar Sobibor. Daarvoor ontving hij de Rachel Borzykowskipenning.

Ridder
Ben Hogeterp (72) Joure.
Vrijwilliger Protestantse Gemeente Joure, secretaris Christelijk Regionaal Mannenkoor Cantate Cum Gaudio. Voorzitter Werkgroep Fairtrade, arbeidscoach en mentor bij Vluchtelingenwerk Nederland, kantoor Joure/De Fryske Marren. Eerder vrijwilliger Protestantse Gemeente Dronryp en voorzitter It Rypster Tsjerkekoar. Voorzitter Stichting Joure - Laranjal do Jari.

Fulco Stallmann (55) Sint Nicolaasga. Medeoprichter, penningmeester en voorzitter Stichting Water voor Masai, voorzitter Raad van Commissarissen van Groningen Internet Exchange en voorzitter Stichting Parochiehuis in Sint Nicolaasga. Lid en president van RvC van PGI Nonwovens. Reserveofficier bij Commando Landstrijdkrachten. Was lid hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO- NCW, penningmeester Amnesty International groep Doniawerstal, vrijwilliger openbare basisschool De Beuk in Sint Nicolaasga en voorzitter van de Land Rover Club Holland.

Lid
Hielke Veenstra (72) Oudehaske.
Onder meer penningmeester Uitvaartvereniging Nannewiid in Oudehaske en secretaris Combinatie van Uitvaartverenigingen Ring Heerenveen. Bestuurslid Protestantse Gemeente in Oudehaske en actief bij dorpskrant De Baerch . Was voorzitter van christelijke basisschool De Tarissing in Oudehaske.

Henk Waterlander (68) Sint Nicolaasga. Vrijwilliger Bond Friese Vogelwachten en bestuurslid buurtvereniging Gaastweg Sint Nicolaasga. In het verleden vrijwilliger bij het 4 mei Comité in Sint Nicolaasga, penningmeester en vicevoorzitter van Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga.

Ids Wijnja (74) uit Scharsterbrug. Sinds 1979 actief als vrijwilliger bij Tennisvereniging Joure. Lid van parkcommissie. Draagt ook zorg voor onderhoud van het clubgebouw en de technische zaken.

Sabe Kracht (73) Joure. Secretaris studiefonds Sint Geertruidsleen in Abbega. Scriba Protestantse Gemeente Joure. Was kader- en bestuurslid stichting Onderwijs WerkGroep (OWG). Eerder ook bestuurslid en voorzitter van volleybalvereniging, oranjevereniging, dorpsbelang en dorpskrant.

Jan Troost (70) Wijckel. Is op verschillende fronten actief als vrijwilliger in Brazilië en Frankrijk. Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Wijckel. Eerder penningmeester CDA, afdeling Gaasterlân-Sleat en dagelijks bestuur CDA Fryslân. Was penningmeester van interkerkelijk koor De Tsjerkesjongers, vrijwilliger bij Nederlandse Basketball Bond Den Haag, het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en de Hervormde Gemeente van Alphen a/d Rijn.

Tiny de Boer-Rottiné (69) Balk. Is vrijwilliger bij verzorgingshuis Talma Hiem in Balk, bij Zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie en bij de Zondagsschool van de Baptistengemeente in Lemmer. Was voorzitter Rode Kruis, afdeling Gaasterlân-Sleat en raadslid in voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat. Ook was ze bestuurslid van de Reumapatiëntenvereniging, afdeling Zuidwest Friesland.

HARLINGEN

Lid
Johannes Antonius Burkels (72), Harlingen.
Sinds 2012 bestuurslid Centraal Comité 1945, voorzitter, coördinator verschillende evenementen: Koningsdag, 4 en 5 mei herdenkingen, Harlinger feestweek en de tweejaarlijkse Anton Wachter literatuurprijs. Bestuurslid Stadsgidsenteam Harlingen, oud-voorzitter Tennisvereniging Ready, voormalig ambtenaar burgerlijke stand.

Christiaan Hepco Elsinga (58), Harlingen. Secretaris St. Scoutingfonds Langton Matrevers, oud-bestuurslid cultuur historische vereniging Oud Harlingen, bestuurslid Stichting InzeT, lid projectgroep Struikelstenen, adviseur Stichting Bescherming Historisch Harlingen.

Willem Visser (67), Harlingen. Bestuurslid Centraal Comité 1945, betrokken bij Stadsgidsenteam Harlingen, voorzitter sjonggroep Waadwyn. Lid van bouwcommissie Oud Harlingen.

HEERENVEEN

Ridder
Tjisse Wallendal (67), Oranjewoud.
Voorzitter Stichting Faderpaard. Had diverse functies bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

Froukje Nijholt-de Haan (67), Heerenveen. Secretaris scholenproject Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal en voorzitter stichting Vrouwenkamer. Was medeorganisator van het Multiculti Festival Heerenveen.

Lid
Henk van Dalfsen (79), Heerenveen.
Scriba kerkenraad Protestantse Gemeente Heerenveen en Friese afgevaardigde in landelijke ledenraad seniorenorganisatie KBO-PCOB. Was bestuurslid van Heerenveens Interkerkelijk mannenkoor Credo, chauffeur en secretaris/voorzitter van cliëntenraad woonzorgcentrum Anna Schotanus.

Klaasje van Dalfsen-Hoekstra (78), Heerenveen. Vrijwilligster (sinds 36 jaar) bij Meriant in woonzorgcentrum Anna Schotanus.

Andre Bakker (57), Terband. Voorzitter werkgroep Pribuzie (dans- en muziekensemble), voorzitter dorpshuis It Deelshûs, voorzitter/secretaris Vogelwacht Haskerdiken/Nijbrêge.

Tineke Bleeker (66), Heerenveen. Gastvrouw, deken, lector en bestuurslid Protestantse Wijkgemeente Trinitas, secretaris commissie kerkconcerten Heerenveen, gastvrouw commissie De Kapelle, medeorganisator Pylgertochten Tsjerkepaed.

Anne Offereins (77), Akkrum. Vrijwilliger namens de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Gambia.

Tjalling de Vries (72), Nieuwehorne. Voorzitter ijsclub Ien-Twa-Trije Oude- en Nieuwehorne, commissielid en vrijwilliger bij het Flaeijelfeest in Nieuwehorne, lid onderhoudsploeg sportvereniging UDIROS in Nieuwehorne.

Jan de Jager (64), De Knipe. Wedstrijdsecretaris/voorzitter korfbalvereniging De Driehoek en later korfbalvereniging Heerenveen. Was scheidsrechter en beoordelaar Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond, was bestuurslid cbs in De Knipe.

Theo Wierda (70), Heerenveen. Al 44 jaar vrijwilliger bij Talant. Gastheer bij aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen, vrijwilliger bij Kerkenwerk en vrijwilliger bij Voedselbank Heerenveen.

LEEUWARDEN

Ridder
Aesger Stienstra (61), Alde Leie.
Spil dorpskrant De Pet , medeorganisator van evenementen in Alde Leije. Zette zich als architect in voor bouwprojecten als Ons Gebouw in Alde Leije, Aanloophuis Leeuwarden en Vrije Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl. Secretaris genootschap Nederland/Israël.

Jan Waterlander (60), Leeuwarden . Vorig jaar bij afscheid als statenlid (50Plus) tot lid benoemd. Nu ridder, vanwege zijn inzet voor de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, de Nederlandse Badminton Bond, Sport Fryslân, stichting Doarpswurk Raerd en andere organisaties.

Lid
Anne Sjoerd Bakker (53), Leeuwarden
. Bestuurslid Stichting Cultuur Centrum (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Leeuwarden) en betrokken bij wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou en wijkpanel Huizum-West, secretaris Nederlands Bijbelgenootschap-werkgroep.

Jacob de Vries (63), Reduzum. Penningmeester Merkecommissie, van Herdenking en Viering Bevrijding van Reduzum, Friens en Idaerd en van culturele commissie van Plaatselijk Belang. Betrokken bij de productie van Oeds fan Fierwei , de Under de Toer-voorstelling in 2018.

Anton Doele (73), Leeuwarden . Secretaris en muzikant Kurios Kombo, actief voor vakbond voor Piano- en Orgelbranche, bestuurslid wijkvereniging Westeinde, verschillende verenigingen in Camminghaburen en het wijkpanel van die stadswijk.

NOARDEAST-FRYSLÂN

Lid
Anneke Hellingwerf-Douma (69), Dokkum.
Vrijwilliger Protestantse Gemeente Dokkum en gastvrouw bij de Waadwente. Was vrijwilliger bij Muziekvereniging Oranje en Dongeraheem.

Hiltje Merkus-van der Wal (86), Kollum. Sinds 1978 hulpkoster van de Maartenskerk in Kollum en vrijwilliger bij zorgcentrum Meckamastate.

Andreas Schelfhout (80), Oudwoude. Sinds 2004 actief met de Schelfhout Documentatie Stichting, die kunstwerken beheert van zijn overgrootvader en naamgenoot Andreas Schelfhout (landschapsschilder, 1787-1870). Schrijft liedjes voor Wieteke van Dort, specifiek over veteranen. Sinds 2013 betrokken bij kunsthistorisch onderzoek naar zijn grootvader, kubistisch schilder Lodewijk Schelfhout.

Gerben Teitsma (70), Morra. Actief voor de Gereformeerde Kerk Morra/Lioessens als diaken, ouderling, voorzitter kerkenraad, hulpkoster en bezorger bloemengroet. Was vrijwilliger bij dorpsbelang, dorpshuis en Oranjevereniging Morra. Penningmeester Stichting Musea Noardeast-Fryslân, Samenloop voor Hoop Dokkum en lid projectgroep It Nije Doarp Moarre.

Trienke de Vries-Bakker (72), Kollum. Was vrijwilliger op de oude basisschool in Oudwoude, voorzitter breiclub, coördinator collecte van Nederlandse Brandwondenstichting, begeleider van moeders en kinderen op het voormalige azc in Kollum en zwemvrijwilliger bij Talant.

OOSTSTELLINGWERF

Lid
Wiecher Nekeman (77), Oosterwolde.
Voormalig lid vrijwillige brandweer. Was actief voor wooncorporatie Actium. Is medeoprichter en nog altijd vrijwilliger bij de voedselbank Ooststellingwerf.

Freddy de Vos (67), Oosterwolde. Was afdelingssecretaris FNV Houtbond en bestuurslid en trainer loopsportvereniging Invictus. Is opleider wegmarkering, presentator en regisseur bij lokale omroep Odrie, voorzitter shantykoor De Compagnonsvaarders, chauffeur bij stichting Olmen Es en uitvaartmedewerker.

Hinke Kleiker-Wolters (66), Oosterwolde. Actief voor stichting Spierziekten Nederland, lid werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf en organisator van de collecte Prinses Beatrix Spierfonds.

OPSTERLAND

Lid
Frank van Campen (65), Gorredijk.
Actief voor de Rotary Club, de Gespreksgroep Gorredijk en gefuseerde Parochie heilige Clara van Assisi. Onafhankelijk voorzitter van Ondernemers Fonds Gorredijk (OFG). Medeoprichter en penningmeester/secretaris stichting Campvuur, die kansarme kinderen in Kenia helpt.

Hotze Jelsma (66), Ureterp. Was actief voor Brouwers Accordeonorkest, accordeonleraar en vrijwilliger bij Meldij in Drachten. Initiator van muziekevenement Peijedei in Drachten. Oprichter en docent Het Volwassenen Orkest en Frysk Jeugd Accordeon Orkest en redacteur van bladmuziek De Haske.

Pieter Varwijk (73), Ureterp. Zette zich in voor wielerronde Ureterp, uitvaartvereniging De Laatste Eer, Korfbalvereniging Oerterp en schaatsclub De Kluners. Was vrijwilliger bij Oerrock. Ondersteunt activiteiten voor ouderen in Lijte en Lijtehiem en is actief voor stichting Vervoer Opsterland-De Lijte.

Wietze Wagenaar (82), Ureterp. Was actief voor de Gereformeerde Kerk, initiator ophalen oud papier voor goede doelen en cursusleider van de computercursussen in MFC De Wier. Bezoekt als vrijwilliger gepensioneerden en weduwen van de vereniging gepensioneerden Arcadis.

Willemijn Kleinendorst-van der Schulp (74), Lippenhuizen. Actief voor het Diabetes Fonds en School Lyndensteyn. Vrijwilligsters in de zorg bij de Ronald McDonald Hoeve, Sailwise en de stichting Stoer Winterweken. Begeleider van gasten met een beperking op een Franse camping.

Jan Grupstra (57), Beetsterzwaag. Lid van de vrijwillige brandweer.

SCHIERMONNIKOOG

Lid
Hilbert de Vries (71), Schiermonnikoog.
Medeoprichter en vrijwilliger Cultuur Historische Vereniging, lid Culturele Commissie Schiermonnikoog, bode en drager bij begrafenisvereniging, lid comité van aanbevelingen Internationaal Kamer Muziekfestival, vrijwilliger Vluchtelingenwerk.

SMALLINGERLAND

Lid
Elly Barendsen-Heuzeveldt (75), Drachten.
Ruim dertig jaar actief bij Vluchtelingenwerk Smallingerland. Sinds 1990 vrijwilliger bij GroenLinks afdeling Smallingerland.

Diny Bergsma-de Vries (69), Drachten. Bijna twintig jaar betrokken bij de Montessorischool Drachten als secretaris ouderraad, overblijfmoeder, bibliotheek- en verkeersouder en redactielid schoolkrant. Bibliothecaris in mediatheek CSG Liudger, locatie Raai.

Gerrit Jan van Binsbergen (81), Drachten. Was voorzitter en secretaris van Cliëntenraad Smallingerland. Jarenlang scheidsrechter bij Hockeyclub DHMC in Drachten, scheidsrechter bij Nederlandse Volleybalbond, Regio Noord.

Aaltje Haitsma-Westerlaan (74), Drachten. Sinds 1970 voorzitter jeugdcommissie en PR bij Korfbalvereniging Drachten. Bestuurslid bij Sportgala Smallingerland, begeleider van statushouders namens Vluchtelingenwerk Smallingerland.

Gjalt Lindeboom (77), Houtigehage. Sinds 1989 instructeur, havenmeester en brandweerman bij Vliegclub Fryslân. Vliegt met kinderen van Stichting Fly4U. Ook vrijwilliger bij Vliegclub Westerwolde in Vledderveen. Jarenlang vrijwilliger en bestuurslid bij modelvliegvereniging Aero Club Drachten.

SÚDWEST-FRYSLÂN

Ridder
Anneke van Mourik-van Herk (66), Gaastmeer.

Bestuurslid Van Bleyenburch, stichting Algemene Bejaardenhuisvesting Utrecht en senior manager in landelijke onderzoeksopdrachten binnen gezondheidszorg. Organisator van bijeenkomsten Care Summits voor bestuurders en directeuren binnen de zorg en betrokken overheden, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en wetenschappers. Diaken, scriba en voorzitter zendingscommissie binnen de PKN gemeente in Gaastmeer. Oprichter en bestuurder van Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel.

Lid
Ale Sybrand Bok (62), IJsbrechtum.
Secretaris Sneek Promotion en bestuurslid Handel en Industrie Sneek (HIS) en stichting de Sneker Pan. Betrokken bij de Stichting Elektrysk Farre Fryslân (SEEF). Bestuurslid/voorzitter Stichting Vrienden Sneekweek, medeorganisator Slotconcert in de gracht tijdens de Sneekweek. Voorzitter en drijvende kracht bij de Samenloop voor Hoop Sneek.

Sjouke Eerde Bruining (62), Arum. Organist Chr. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Harlingen, was scriba en voorzitter kerkenraad. Dirigent Ichtuscantorij. Begeleider op orgel bij protestante kerken Harlingen. Dirigent festival Lessons en Carols, bestuurslid, dirigent en organist stichting Schola Liturgica. Dirigent van de Cantorij in Aduard.

Geke Bruining-Visser (53), Arum. Vrijwillig koordirigent en artistiek leider stichting Schola Liturgica. Cantor in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, geeft leiding aan Cantorij. Dirigent Leeuwarder Bach koor en muzikaal adviseur en koordirigent Nieuw Lied Fonds Amsterdam.

Jan Jakob Dijkhuis (68), Sneek. Diverse functies bij Hockeyclub Sneeker Mixed Hockey Club (SMCH): penningmeester, eigenaar stichting clubgebouw. Oprichter Veteranen C team, medeorganisator jubileumvieringen, vrijwilliger klusteam en betrokken bij overleggen Sneeker Sport Carrousel. Vrijwilliger Patyna-locatie Waterman en Rode Kruis.

Luite Griek (80), Workum. Als accordeonist actief binnen diverse gezelschappen: Snitser Skotsploech, Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen en Folk- en Shantykoor Rolling Home Sneek. Bij Hindelooper Shantykoor Auke Wybesz, De Fryslân Sjongers en Shantykoor Tusken Wâl en Skip. Muzikant bij Sinterklaas- en nieuwjaarsfeesten en begeleider bij het zingen in woonzorgcentrum Dr. Wumkeshûs.

Peter Willem Harders (52), Kimswerd. Voorzitter, voortrekker en coach PC (computerclub). Bestuurslid en betrokken bij oprichting Kimswerder MFC Pier’s Stee. Vrijwilliger St. Lourentius kerk. Bestuurslid en voortrekker bij dorpsfeestorganisatie. Voorzitter Dorpsbelang Kimswerd. Betrokken bij realisatie Kimswerder Bosk. Medeorganisator Ljochtkuier Pingjum en betrokken bij voorstelling Grutte Pier van de PeerGroup.

Hilbert Jager (78), Sneek. Diverse functies bij Sneeker carnavalsvereniging De Oeletoeters: Hoflid, Prins Carnaval, voorzitter barcommissie, lid en voorzitter van het Vorstendom. Was (vice)voorzitter, vrijwilliger bij verbouw verenigingsgebouw De Hofnar. Was medeorganisator Nationale Bevrijdingsdagen in Sneek. Verzorgde catering bij diverse verenigingen: Oranjevereniging Sneek, openluchtspelen, grachtenconcerten Sneekweek, muziekfestival Aaipop, dorpsfeesten Folsgare, Samenloop voor Hoop en voetbalvereniging SWZ Boso Sneek.

Lobbie Peereboom (73), Sneek. Betrokken bij PKN Sneek als kerkrentmeester en vrijwilliger bij de Fancy Fair. Bestuurslid Huurdersvereniging Stichting Accolade en Wijkplatform Lemmerweg Oost. Begeleidt leerlingen bij maatschappelijke stage bij de Fancy Fair. Begeleider zelfstandig reizen van leerlingen, het schoolkamp en schoolbibliotheek bij SBO De Súdwester.

Siny Plooij (71), Iens. Was trainer/coach bij meiden/vrouwenvoetbal SC Franeker en trainer/leider bij jongensteam VV Dronrijp. Schrijfster van lesmateriaal voor NHL. Voorzitter Vereniging voor Vrijgevestigde Maatschappelijk Werkers, bestuurslid Iepenloftspul Jorwert en betrokken bij jaarlijkse schoonmaak dorpshuis.

Marije Postma (60), Koudum. Diverse functies binnen PKN gemeente Koudum: jeugdouderling, kerkrentmeester en ouderling. Actief binnen de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) als lid technische commissie, scheidsrechter, scheidsrechtersopleider, rapporteur scheidsrechters en keurmeester bij de PC Franeker. Leider TOF-vakanties, EHBO-er en begeleider van cliënten van Talant.

Reinold de Schiffart (57), Uitwellingerga. Diverse functies binnen de PKN gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga: diaken, leider kindernevendienst, lid vrijwilligersgroep die de kerkklok bij de tijd houdt en lid van het beam-team (verzorgt beamerpresentaties van liturgie). Molenaar, bestuurslid en vrijwilliger buurtvereniging Om ’e Toer, samen met zijn vrouw ouder van pleegkinderen, penningmeester Oranjevereniging.

Harmke Hiltje de Schiffart-de Groot (57), Uitwellingerga. Diverse functies binnen de PKN gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga: diaken, penningmeester zendingscommissie, jeugdouderling, onderhoudt met kindernevendienstkinderen volkstuin Het Sprútsje. Breit voor goede doelen in Roemenië en Afrika, vrijwilligster buurtvereniging Om ’e Toer, samen met haar man ouder van pleegkinderen.

Rudi Stallmann-Kuipers (75), Hindeloopen. Accordeonist. Veertig jaar bij Folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen. Van 1991-2012 bij mannenkoor Gjin C te Heech. Vanaf 1993 bij Viswijvenkoor Grietje Sprot, Workum en sinds 2005 bij Zeemanskoor Auke Wybesz.

Jan Bernard Terpstra (79), Sneek. Was voorzitter van Showband Rhythm Stars Sneek en in diezelfde periode bestuurslid bij de Sneeker Muziek Federatie. Zat in bestuur Sneek Promotion en is voorzitter van wijkvereniging De Spil in Sneek.

Jan Volbeda (60), Makkum. Vervult diverse functies bij muziekvereniging Hallelujah Makkum: leider bij optredens, archivaris, hulp bij acties, beheerder instrumenten en muziekbibliotheek. Was bestuurssecretaris en vanaf 2000 docent voor drumbandleerlingen. Actief bij de Kerst-Zing-Mee, het 4-mei comité, rommelmarkt en koor Nostalgia. Verkeersregelaar bij evenementen en 30 jaar mantelzorger.

Afke Volbeda-Koornstra (58), Makkum. Vrijwilligster bij muziekvereniging Hallelujah Makkum, Kerst-Zing-Mee, handwerkwinkel en rommelmarkt. Actief bij de Sinterklaasintocht, Sint Willedei, Koninginnedag/Koningsdag en andere activiteiten in Multifunctioneel Centrum Makkum. Collectant Longfonds en Anjeractie. Verkeersregelaar bij evenementen en dertig jaar mantelzorger.

TERSCHELLING

Lid
Lea Ruijg-Attema (82), West-Terschelling.
Vrijwilligster Tafeltje Dekje, KNRM, Klaas Knop Fonds, penningmeester De Laatste Eer, betrokken bij kerkdienst in de Stilen, Protestantse Gemeente ET 10, Passie (NCVB), handwerkvrijwilligster Stilen.

TYTSJERKSTERADIEL

Lid
Harmen van der Meulen (70), Noardburgum.
Bestuurslid en penningmeester Friese paardenfokvereniging Ta it Bihâld, ook lid dressuurcommissie en redacteur verenigingsblad It Alde Skaei , bestuurslid Dressuurkampioenschap Friesch Paard te Kootwijk, penningmeester Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel en Stichting Gezamenlijke Concoursen Fryslân, redder dorpshuis De Balstien.

Haike van der Meulen (70), Noardburgum. Was bestuurder en keurmeester Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek, vervulde ambassadeursrol voor het Friese paard, was bestuurslid en penningmeester Ta it Bihâld, redder van dorpshuis De Balstien en vanaf 2006 voorzitter.

Gjalt Benedictus (69), Garyp. Richtte kleinschalige bank en meisjesschool op in Afrika, medeoprichter en bestuurslid Enerzjy Koöperaasje Garyp, bestuurslid Stichting De Griene Greide, lid stuurgroep Aardgasvrij Garyp, was bestuurslid vereniging Noardlike Fryske Wâlden, had diverse functies bij PKN Kerk, actief lid CDA Tytsjerksteradiel, onder meer als raadslid en (in)formateur, medeoprichter Stichting Skûtsjesilen yn de Wâlden.

Loltje van der Zee-van der Heide (70), Eastermar. Zat in landelijk bestuur Christelijke Vrouwenbeweging Passage, actief voor Christelijke Vrouwenbeweging in Eastermar, lid Christelijk Gemengd Koor Ta Gods Eare, was voorzitter Christelijke Federatie van Muziekverenigingen in Tytsjerksteradiel, betrokken bij Protestantse Gemeente.

Jo de Vries-Hoekstra (82), Burgum. Betrokken lid Protestantse Gemeente, bestuurslid grote cantorij Protestantse Gemeente en bestuurslid Herfoarme Frouljusferiening, verzorgt thuis gewonde dieren, redde in 1976 twee inzittenden van een te water geraakte auto en haalde in 2018 twee kinderen uit drijfzand.

Aukje Miedema-Klomp (82), Hurdegaryp. Vrijwilliger verpleeghuis Bennema State, Protestantse Gemeente, vakantiebureau Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, verpleegcentrum Talma Hûs Feanwâlden, mantelzorger voor buren met geestelijke beperking.

VLIELAND

Lid
Cornelis de Jong (54), Vlieland.
Sinds 1989 vrijwilliger bij KNRM, vanaf 2010 SAR Liaison.

Dirk de Zeeuw (57), Vlieland. Sinds 1989 betrokken bij KNRM in diverse functies, sinds 2010 plaatsvervangend schipper.

Willy van der Heide-Marks (70), Vlieland. Vrijwilliger bij verzorgingstehuis De Uiterton, Begrafenisvereniging Vlieland, Bezoekerscentrum De Noordwester, Rode Kruis, EVSV, EHBO en ambulance chauffeur sinds 1970.

WAADHOEKE

Lid
Jantje Doldersum-Kuipers (62), Menaam.
Huishoudelijke hulp bij de Kwadrantgroep. Daarnaast als vrijwilliger actief geweest bij voetbalvereniging VV Foarút en Kaatsvereniging VVV Menaam. Nu nog actief bij IJsclub DOW, Nij Statelân en collectant voor het Diabetes Fonds.

Elizabeth Blanksma-Dijkstra (60), Hitzum. Meer dan veertig jaar actief bij toneelvereniging Set Troch, begrafenisvereniging Hitzum, dorpshuis, voorzitter van de Ald Meier Partij en secretaris bij ANBI-stichting Yn ’e Lijte.

Nanning Ate Schreuder (69), Dronryp. Zorgde meer dan dertig jaar voor zijn onlangs overleden vrouw, secretaris van de begrafenisvereniging en actief bij Radio Eenhoorn.

WESTSTELLINGWERF

Lid
Harm van der Meer (81), Wolvega.
Gastspreker in Kamp Westerbork. Vanaf de beginjaren van Lelystad als ‘pionier’ actief als onderwijzer en maatschappelijk werker. Meer dan veertig jaar lid van verschillende kerkenraden.

Nieuws

Meest gelezen

menu